พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน

พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน เป็นพระภิกษุฝ่ายอรัญวาสี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด(พระอธิการสุดใจ ทันตมโน )
Por sutjai2.jpg
เกิด 14 ตุลาคม พ.ศ. 2487
อายุ 75
อุปสมบท 25 มีนาคม พ.ศ. 2516
พรรษา 46
วัด วัดป่าบ้านตาด
ท้องที่ อุดรธานี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด

ประวัติแก้ไข

ชาติกำเนิดแก้ไข

พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน เดิมชื่อ นายสุดใจ เชาว์สมุทร เกิดวันที่ 14 ตุลาคม 2487 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ บิดาชื่อ นายวิง มารดาชื่อ นางปุ่น

อุปสมบทแก้ไข

พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2516 โดยมีพระเทพโมลี (สำรอง คุณวุฑฺโฒ) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระญาณวิศิษฏ์ (ทอง จนฺทสิริ) เป็นพระกรรมวาจารย์ พระครูนันทปัญญาคุณ(ปิ่น ตันติธมโม) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ธรรมะโอวาทแก้ไข

พอบวชเริ่มภาวนา ใจได้รับความสุขสงบเย็นแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน นึกย้อนถามตัวเองว่า ถ้าเรานั่งอยู่มีคนเดินมาด่าเรา เราจะโกรธมั๊ย คนทั่วไปที่ไม่รับการฝึกอบรมจิตใจมา ย่อมมีความโกรธเป็นธรรมดา แต่คนที่ได้รับการฝึกฝนมาจะไม่โกรธกลับสงสารว่า...เค้าไม่เคยเจอความสุขที่แท้จริง เค้าน่าสงสาร ถ้าเรารักตัวเอง เราจะไม่ส่งจิตออกไปให้ใจโกรธ แต่จะมีสติรักษาจิตให้มีความสุข สงบเย็น....

ตำแหน่งทางคณะสงฆ์แก้ไข

ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2554

อ้างอิงแก้ไข

  • พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน [1]
  • เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด [2]
  • ธรรมะโอวาท [3]