พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน

พระอธิการสุดใจ ทนฺตมโน เป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุติกนิกาย สายพระป่าในประเทศไทย อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี

พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน

(พระอธิการสุดใจ ทนฺตมโน)
ส่วนบุคคล
เกิด14 ตุลาคม พ.ศ. 2487 (75 ปี)
มรณภาพ22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
นิกายธรรมยุติกนิกาย
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี
อุปสมบท25 มีนาคม พ.ศ. 2516
พรรษา47
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด

ประวัติ

แก้

พระอธิการสุดใจ ทนฺตมโน เดิมชื่อ นายสุดใจ เชาว์สมุทร เกิดวันที่ 14 ตุลาคม 2487 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ บิดาชื่อ นายวิง มารดาชื่อ นางปุ่น เชาว์สมุทร ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุพัทธสีมาอุโบสถวัดอโศการาม ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2516 โดยมีพระเทพโมลี (สำรอง คุณวุฑฺโฒ) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระญาณวิศิษฏ์ (ทอง จนฺทสิริ) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูนันทปัญญาคุณ(ปิ่น ตนฺติธมโม) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายานามว่า "ทนฺตมโน"

ธรรมะโอวาท

แก้

พอบวชเริ่มภาวนา ใจได้รับความสุขสงบเย็นแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน นึกย้อนถามตัวเองว่า ถ้าเรานั่งอยู่มีคนเดินมาด่าเรา เราจะโกรธมั๊ย คนทั่วไปที่ไม่รับการฝึกอบรมจิตใจมา ย่อมมีความโกรธเป็นธรรมดา แต่คนที่ได้รับการฝึกฝนมาจะไม่โกรธกลับสงสารว่า...เค้าไม่เคยเจอความสุขที่แท้จริง เค้าน่าสงสาร ถ้าเรารักตัวเอง เราจะไม่ส่งจิตออกไปให้ใจโกรธ แต่จะมีสติรักษาจิตให้มีความสุข สงบเย็น....

ตำแหน่งทางคณะสงฆ์

แก้

ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด ต่อจากพระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) ที่มรณภาพลงเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

มรณภาพ

แก้

พระอาจารย์สุดใจมรณภาพจากเหตุการณ์ไฟไหม้กุฏิวัดป่าบ้านตาดโดยไม่ทราบสาเหตุ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สิริอายุได้ 76 ปี 47 พรรษา

อ้างอิง

แก้
  • พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน [1]


ก่อนหน้า พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน ถัดไป
พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน),ป.ธ.3   เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด
(พ.ศ. 2554 – 2563)
  พระราชวชิรธรรมาจารย์,วิ.(สุธรรม สุธมฺโม)