พระเทพโมลี (สำรอง คุณวุฑฺโฒ)

พระเทพโมลี (สำรอง คุณวุฑฺโฒ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอโศการาม หมู่ 2 ซ.สุขาภิบาล 58 ถ.สุขุมวิท (กม.31) ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

พระเทพโมลี
(สำรอง คุณวุฑฺโฒ)
สำรอง
Por samrong.jpg
เกิด10 กรกฎาคม พ.ศ. 2454
มรณภาพ22 สิงหาคม พ.ศ. 2543
อายุ88
อุปสมบทพ.ศ. 2474
วัดวัดอโศการาม
จังหวัดสมุทรปราการ
สังกัดธรรมยุติกนิกาย
ตำแหน่งอดีตเจ้าอาวาสวัดอโศการาม
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติแก้ไข

ชาติกำเนิดแก้ไข

พระเทพโมลี มีชาติกำเนิดในสกุล “อุตตรนคร” มีนามเดิมว่า “สำรอง” เกิดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ปีกุน ณ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โยมมารดาชื่อ “นิ่ม” มีบ้านเดิม อยู่ที่อำเภอหนองสองห้อง และเป็นญาติกับพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมทาจารย์(พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) โยมบิดาชื่อ “สี” ท่านเป็นบุตรคนที่ 4 ในพี่น้อง 10 คน

อุปสมบทแก้ไข

พระเทพโมลี (สำรอง คุณวุฑฺโฒ) ได้อุปสมบทที่วัดพุทธวิสัยยาราม (วัดท่าน้ำพอง) ปี พ.ศ. 2474 โดยมีพระครูแก้ว วัดพิชัยพัฒนา เป็นอุปัชฌาย์ พระครูสมุห์ค้ำ เป็นพระกรรมวาจารย์ พระครูบุญตา เป็นพระอนุสาวานาจารย์ สังกัดมหานิกาย ในปี พ.ศ. 2476 ท่านได้รับการญัตติใหม่เป็นธรรมยุติ โดยมี พระพรหมมุนี(ติสฺโส อ้วน) เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส เป็นพระอุปฌาย์ พระคุณธรรมฐิติญาณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระญาณดิลก(พิมพ์) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า คุณวุฑฺโฒ และในปีนั้นเองท่านได้ตั้งใจศึกษาธรรมจนสอบได้ นักธรรมชั้นโท ในปีต่อมาท่าน สอบได้เปรียญธรรมประโยค 3 และได้ย้ายมาพำนักอยู่ที่วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ และตั้งใจศึกษาธรรมจนในปี 2480 ท่านสอบได้เปรียญธรรม 5 เมื่อท่านสอบได้เปรียญธรรม 5 แล้ว จึงหันมาตั้งใจในแนวทางของการปฏิบัติ ท่านก็ได้ออกธุดงค์ไปกับหมู่สหธรรมิกเพื่อหาประสบการณ์

ในปี พ.ศ. 2482 ได้ไปจำวัดอยู่ที่วัดเจดีย์หลวง ทำหน้าที่เป็นครูสอนบาลีไวยากรณ์ ช่วยสนองงานท่านเจ้าคุณญาณดิลก ซึ่งในขณะนั้นท่านเจ้าคุณ ได้รับหน้าที่ดูแลคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตที่จังหวัด เชียงใหม่ และได้เป็นจังหวะดียิ่งที่ในช่วงเวลานั้น ท่านพระอาจารย์ มั่น ภูริทตฺโต ได้เดินทางผ่านมาพักที่วัดเจดีย์หลวง จึงได้มีโอกาส กราบนมัสการฟังธรรมและอบรมสมาธิกับพระอาจารย์มั่นบ้าง และเมื่อมีเวลาท่านก็จะท่องเที่ยวจาริกหาที่วิเวกปฏิบัติธรรม ตามป่าเขาทางภาคเหนือ เคยได้ไปพักอยู่กับ พระอาจารย์หนูและหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

วัดอโศกรามแก้ไข

ในปี พ.ศ. 2485 คณะรัฐบาลของจอมพล ป พิบูลสงคราม มีความประสงค์จะให้ พระทั้งมหานิกายและธรรมยุติอยู่รวมกันเป็นคณะเดียวจึงได้สร้างวัดศรีมหาธาตุขึ้น โดยอาราธนา สมเด็จพระมหาวีรวงศ์(อ้วน ติสฺโส)ให้ไปเป็นเจ้าอาวาส ท่านจึงได้รับเลือกเป็นเลขานุการของสมเด็จรูปหนึ่ง และในปี 2505 ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการเจ้าอาวาสวัดอโศการาม จวบจนปี พ.ศ 2509 ท่านจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดอโศการาม

มรณภาพแก้ไข

พระเทพโมลี (สำรอง คุณวุฑฺโฒ) ท่านได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ขณะอายุได้ 89 ปี พรรษาที่ 68

สมณศักดิ์แก้ไข

  • พ.ศ 2494 ได้รับการแต่งตั้งเป็น "พระครูสัญญาบัตรที่ "พระครูศรีมหาเจติยาภิมณฑ์"
  • พ.ศ 2497 ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ “พระศรีวิศาลคุณ”[1]
  • พ.ศ 2505 ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ “พระราชวรคุณ อดุลธรรมวาที ตรีปิฎกภูสิต ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี”[2]
  • พ.ศ 2528 ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ “พระเทพโมลี ศรีวิสุทธิธรรมธาดา ภาวนาวสีสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี”[3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 71, ตอนที่ 84, 14 ธันวาคม 2497, หน้า 2781
  2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 80, ตอนที่ 3, 4 มกราคม 2506, ฉบับพิเศษ หน้า 6
  3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 103, ตอนที่ 20, 7 กุมภาพันธ์ 2529, ฉบับพิเศษ หน้า 2

ประวัติพระเทพโมลี [1] เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน