รายพระนามพระมหากษัตริย์พม่า

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก List of Burmese monarchs)

บทความนี้รวบรวมรายพระนามพระมหากษัตริย์ของอาณาจักรต่าง ๆ ภายในประเทศพม่า

พระมหากษัตริย์
แห่งพม่า
ราชาธิปไตยในอดีต
พระราชลัญจกร
พระเจ้าสีป่อ
พระมหากษัตริย์องค์สุดท้าย

ปฐมกษัตริย์ Abhiyaza
องค์สุดท้าย พระเจ้าสีป่อ
เริ่มระบอบ 850 ปีก่อนคริสตกาล
สิ้นสุดระบอบ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1885
ผู้อ้างสิทธิ์ ริชาร์ด ตอพะย่า มยะ จี

พุกาม (ค.ศ. 849–1297)

แก้

ด้านล่างนี้คือรายพระนามบางส่วนของกษัตริย์พุกามตอนต้นก่อนถึงสมัยพระเจ้าอโนรธามังช่อ ตามที่มีหลักฐานอยู่ในสี่พงศาวดารสำคัญของพม่า แต่โดยส่วนใหญ่ยึดเวลาตามพงศาวดาร Zatadawbon Yazawin

ลำดับ พระนาม รูป รัชกาลในพงศาวดาร Zatadawbon Yazawin รัชกาลในพงศาวดาร มหาราชวงศ์ รัชกาลในพงศาวดาร มหาราชวงศ์ ฉบับใหม่ และ มหาราชวงศ์ ฉบับหอแก้ว ความสัมพันธ์
1 พระเจ้าปยีน-บย่า 846–886 846–858 846–878
2 ตานแนะ 886–904 858–876 878–906 พระโอรส
3 ซะเลงะคเว่ 904–934 876–901 906–915 แย่งชิงราชสมบัติ
4 เต้นโค 934–956 901–917 915–931 พระโอรส
5 ญองอู้ ซอยะฮ่าน 956–1001 917–950 931–964 แย่งชิงราชสมบัติ
6 กู้นซอจ้องพยู   1001–1021 950–971 964–986 พระโอรสของตานแนะ
7 จีนโซ่   1021–1038 971–977 986–992 พระโอรสของญองอู้ ซอยะฮ่าน
8 โซะกะเต้ 1038–1044 977–1002 992–1017 พระอนุชา

รายพระนามและระยะเวลารัชกาลตามพงศาวดาร นักวิชาการประเทศพม่าสมัยอาณานิคม G.H. Luce ไม่รู้จักพระเจ้านรเถขะและเสนอช่องว่างเก้าปีระหว่าง 1165 และ 1174 แต่ช่องว่างเวลาดังกล่าวได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจังและเติมในภายหลัง นอกจากนี้ Luce ยังแนะว่านรสิงหอุซะนาเป็นกษัตริย์ระหว่าง 1231 และ 1235 แต่ไม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล[1]

ลำดับ พระนาม พระบรมรูป
พระบรมสาทิสลักษณ์
เจดีย์ที่สร้าง
เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์
1 พระเจ้าอโนรธามังช่อ   11 สิงหาคม 1044 11 เมษายน 1077 พระโอรสของกู้นซอจ้องพยู
2 พระเจ้าซอลู 11 เมษายน 1077 ประมาณ 21 เมษายน 1084 พระโอรส
3 พระเจ้าจั่นซิตา   21 เมษายน 1084 1112 หรือ 1113 พระโอรสร่วมพระบิดา
4 พระเจ้าอลองสิธู   1112 หรือ 1113 1167 พระนัดดา
5 พระเจ้านรตู่   1167 ประมาณ กุมภาพันธ์ 1171 พระโอรส
6 พระเจ้านรสิงขะ ประมาณ กุมภาพันธ์ 1171 พฤษภาคม 1174 พระโอรส
7 พระเจ้านรปติสี่ตู่   พฤษภาคม 1174 18 สิงหาคม 1211 พระอนุชา
8 พระเจ้าไชยสิงขะ   18 สิงหาคม 1211 19 กรกฎาคม 1235 พระโอรส
9 นรสิงหอุซะนา (เทียบเท่าผู้ว่าการแทน) ประมาณ 1231 หรือ 1235 19 กรกฎาคม 1235 พระโอรส
10 พระเจ้าจะซวา 19 กรกฎาคม 1235 ประมาณ พฤษภาคม 1251 พระโอรสของพระเจ้าไชยสิงขะ
11 พระเจ้าอุซะนา ประมาณ พฤษภาคม 1251 ประมาณ 6 พฤษภาคม 1256 พระโอรส
12 พระเจ้านรสีหบดี 6 พฤษภาคม 1256 1 กรกฎาคม 1287 พระโอรส
ช่วงว่างกษัตริย์หลังมองโกลรุกราน (1287–1289)
พระเจ้ากะยอชวาแห่งพุกาม 30 พฤษภาคม 1289 17 ธันวาคม 1297 พระโอรส

อาณาจักรย่อย

แก้

พงศาวดารหลักทั้งหมดบันทึกว่าการปกครองร่วมสิ้นสุดลงในปี 1312-1313 แต่พงศาวดาร มหาราชวงศ์ ฉบับหอแก้ว บันทึกว่าจบลงในปี 1310-1311 หลักฐานแสดงให้เห็นว่าพระเชษฐาคนแรกเสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 เมษายน 1310 แต่พระเชษฐาคนที่สองยังมีชีวิตอยู่

พระนาม รูป เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์
พระเจ้าอตินคายา
พระเจ้าราซะทินจาน
พระเจ้าสีหตู
17 ธันวาคม 1297 13 เมษายน 1310 ผู้สถาปนา, พระอนุชา และ ผู้สำเร็จราชการร่วม
พระเจ้าราซะทินจาน
พระเจ้าสีหตู
13 เมษายน 1310 ก่อน 7 กุมภาพันธ์ 1313 ผู้ปกครองร่วม

ปี้นยะ (ค.ศ. 1313–1364)

แก้

วันและเวลาโดย Than Tun และ Gordon Luce จากการตรวจสอบพงศาวดารรายงานวันที่บันทึก พระเจ้ามยีนไซง์สีตูไม่ปรากฏในพงศาวดารใด[2]

พระนาม รูป เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์
พระเจ้าสีหตู 7 กุมภาพันธ์ 1313 ประมาณ กุมภาพันธ์ 1325 พระอนุชาของพระเจ้าอตินคายา และพระเจ้าราซะทินจาน
พระเจ้าอุซะนาที่ 1 ประมาณ กุมภาพันธ์ 1325 1 กันยายน 1340 พระโอรสบุญธรรมของพระเจ้าสีหตู, พระโอรสของพระเจ้ากะยอชวาแห่งพุกาม
พระเจ้าสีตู 1 กันยายน 1340 29 มีนาคม 1344 พระมาตุลา
พระเจ้ากะยอชวาที่ 1
(สีหตูที่ 2)
  29 มีนาคม 1344 12 ธันวาคม 1350 พระนัดดา และพระชามาดา
พระเจ้ากะยอชวาที่ 2 12 ธันวาคม 1350 19 มีนาคม 1359 พระโอรส
พระเจ้านราธูแห่งปี้นยะ
(สีหตูที่ 3)
19 มีนาคม 1359 มิถุนายน 1364 พระอนุชา
พระเจ้าอุซะนาที่ 2 มิถุนายน 1364 กันยายน 1364 พระอนุชา

ซะไกง์ (ค.ศ. 1315–1364)

แก้
พระนาม รูป เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์
พระเจ้าซอยุน 15 พฤษภาคม 1315 5 กุมภาพันธ์ 1327 พระโอรสของพระเจ้าทิฮาธู
พระเจ้าตราพระยาที่ 1 5 กุมภาพันธ์ 1327 1335 หรือ 1336 พี่น้องร่วมพระบิดา
พระเจ้ายเวดอนเดต 1335 หรือ 1336 ประมาณ สิงหาคม 1339 พระโอรส
พระเจ้าจะซวาแห่งซะไกง์ ประมาณ สิงหาคม 1339 ประมาณ มีนาคม 1349 พระโอรสของพระเจ้าซอยุน
พระเจ้านอรธามินเย ประมาณ เมษายน 1349 ประมาณ พฤศจิกายน 1349 พระอนุชา
พระเจ้าตราพะยาที่ 2 ประมาณ พฤศจิกายน 1349 23 กุมภาพันธ์ 1352 พระอนุชา
พระเจ้ามินบยาตธิฮาปะเต 23 กุมภาพันธ์ 1352 เมษายน 1364 พระเทวัน

อังวะ (ค.ศ. 1364–1555)

แก้

พงศาวดารพม่าให้วันที่คล้ายกัน แต่ระยะเวลารัชกาลทั้งหมดไม่เหมือนกัน[3] ตารางต่อไปนี้ส่วนใหญ่เป็นไปตามวันที่บันทึกในพงศาวดาร มหาราชวงศ์ ฉบับหอแก้ว และวันที่บันทึกใน (มหาราชวงศ์ Vol. 2 2006: 352–355). วันที่รัชกาลโดย G.E. Harvey (Harvey 1925: 366) ส่วนใหญ่สิ้นสุดรัชกาลในปีต่อมามากกว่าในพงศาวดารและวันจากการตรวจสอบ

พระนาม รูป เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์
พระเจ้าตะโดมินพญา เมษายน 1364 ประมาณ 3 กันยายน 1367 พระนัดดาของพระเจ้าซอยุน
พระเจ้าสวาซอเก
(พระเจ้าฝรั่งมังศรีชวา)
5 กันยายน 1367 เมษายน 1400 พระนัดดาของพระเจ้ากะยอชวาแห่งพุกาม และพระปนัดดาของพระเจ้าสีหตู
พระเจ้าตราพะยา   เมษายน 1400 25 พฤศจิกายน 1400 พระโอรส
พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
(มังฆ้องที่ 1)
25 พฤศจิกายน 1400 ประมาณ กุมภาพันธ์ 1422 พี่น้องร่วมพระบิดา
พระเจ้าสีหตูแห่งอังวะ
(พระเจ้าฝรั่งมังศรี, มังศรีสู)
  ประมาณ กุมภาพันธ์ 1422 สิงหาคม 1425 พระโอรส
พระเจ้ามี่นละแง สิงหาคม 1425 พฤศจิกายน 1425 พระโอรส
พระเจ้ากะเล่เจ้ตองโญ พฤศจิกายน 1425 20 พฤษภาคม 1426 พระปิตุลา
พระเจ้าโม่ญี่นตะโด้ 20 พฤษภาคม 1426 พฤษภาคม 1439 สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้ากะยอชวาที่ 1 แห่งปี้นยะ
พระเจ้ามังรายกะยอชวาที่ 1 พฤษภาคม 1439 มกราคม 1442 พระโอรส
พระเจ้านรปติที่ 1 25 เมษายน 1442 24 กรกฎาคม 1468 พระอนุชา
พระเจ้าสีหสุระ
(สีหสุระที่ 1)
24 กรกฎาคม 1468 ประมาณ สิงหาคม 1480 พระโอรส
พระเจ้ามังฆ้องที่ 2 ประมาณ สิงหาคม 1480 7 เมษายน 1501 พระโอรส
พระเจ้าสีหสุระที่ 2
(สีหสุระที่ 2)
1485 4 มีนาคม 1501 พระโอรส
ปกครองร่วมกับพระเจ้ามังฆ้องที่ 2
พระเจ้าชเวนันจอชิน
(นรปติที่ 2)
7 เมษายน 1501 14 มีนาคม 1527 พระโอรสของพระเจ้ามังฆ้องที่ 2
พระเจ้าโตฮาน-บว่า 14 มีนาคม 1527 พฤษภาคม 1542 พระโอรสของเจ้าฟ้าซะโลนแห่งโม่ญี่น
พระเจ้าคอนเมง มิถุนายน 1542 ประมาณ กันยายน 1545 เจ้าฟ้าเมืองสีป่อ
พระเจ้าโม่บแยนะระปะติ
(นรปติที่ 3)
ประมาณ กันยายน 1545 ประมาณ ตุลาคม 1551 พระโอรส
พระเจ้าซีตูจอทีน
(นรปติที่ 4)
ประมาณ ตุลาคม 1551 22 มกราคม 1555 ปกครองเมืองสาลินและเป็นอุปราชแห่งซะไกง์

แปร (ค.ศ. 1482–1542)

แก้
ดู รายชื่อผู้ปกครองแปร สำหรับผู้ปกครองแปรช่วงปลายอาณาจักรพุกามจนถึงต้นยุคราชวงศ์ตองอู
พระนาม รูป เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์
พระเจ้าธาโดมินสอ 1482 1526 พระโอรสของพระเจ้านรปติที่ 1 แห่งอังวะ
พระเจ้าบยินธเว 1526 ประมาณ ธันวาคม 1532 พระโอรส
พระเจ้านรปติแห่งแปร ประมาณ ธันวาคม 1532 กุมภาพันธ์ 1539 พระโอรส
พระเจ้ามังฆ้องแห่งแปร กุมภาพันธ์ 1539 19 พฤศภาคม 1542 พระอนุชา

หงสาวดี (ค.ศ. 1287–1539, 1550–1552)

แก้
พระนาม
ตาม "พงศาวดารมอญและพม่า" และ "ราชาธิราช"
เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์
พระเจ้าฟ้ารั่ว
(มะกะโท หว่ารียุ)
4 เมษายน 1287 มกราคม 1307 ปฐมกษัตริย์
พระเจ้ารามประเดิด
(ขุ่นลอ)
มกราคม 1307 มีนาคม 1311 พระอนุชา
พระเจ้าแสนเมือง
(เจ้าอาว ซอโอ่)
10 เมษายน 1311 กันยายน 1323 พระนัดดา
พระเจ้ารามมะไตย
(เจ้าชีพ ซอเซ)
กันยายน 1323 เมษายน 1330 พระอนุชา
ชีปอน
(เซปุ่น)
เมษายน 1330 เมษายน 1330 ขุนนางผู้ชิงราชสมบัติ
พระยาอายกำกอง
(ซอเอกั่นเกาง์)
เมษายน 1330 พฤษภาคม 1330 พระนัดดาของพระเจ้ารามมะไตย
พระยาอายลาว
(บะญาเอลอ)
พฤษภาคม 1330 1348 พระปิตุลา, พระโอรสของพระเจ้ารามประเดิด
พระยาอู่
(บะญาอู)
1348 2 มกราคม 1384 พระนัดดา, พระโอรสของพระเจ้ารามมะไตย
พระเจ้าราชาธิราช
(หย่าซะดะหริ)
2 มกราคม 1384 ประมาณ กุมภาพันธ์ 1421 พระโอรส
พระเจ้าสุโทธรรมราชา
(พญาธรรมราชา บะญาดะมะหย่าส่า)
ประมาณ กุมภาพันธ์ 1421 1424 พระโอรส
พญารามที่ 1
(บะญาหยั่ง)
1424 1446 พระอนุชา
พญาพะโร
(บะญาบะยู)
1446 30 พฤษภาคม 1451 พระนัดดา
พญาเกียรติ์
(บะญาจัง)
30 พฤษภาคม 1451 ประมาณ มิถุนายน 1453 พระญาติ; พระโอรสของพญาธรรมราชา
พญามหอดอ
(มะมุดตาว เลหมุ่นทอ)
ประมาณ มิถุนายน 1453 ประมาณ มกราคม 1454 พระญาติ; โอรสของพญารามที่ 1
พระนางเชงสอบู
(ตละนางพระยาท้าว ฉิ่งซอบุ๊)
ประมาณ มกราคม 1454 1471 พระปิตุจฉา; พระราชธิดาของพระเจ้าราชาธิราช
พระเจ้าธรรมเจดีย์
(ดะมะเส่ดี่)
1471 1492 พระโอรสบุญธรรม
พญารามที่ 2
(บะญาหยั่ง)
1492 1526 พระโอรส
พระเจ้าสการะวุตพี
(ดะก่ายุปิ๊)
1526 ประมาณ มกราคม 1539 พระโอรส
สมัยภายใต้การปกครองของราชวงศ์ตองอู (1539–1550)
สมิงสอตุด
(สะเหม่งซอทุ)
มิถุนายน 1550 สิงหาคม 1550 ผู้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์
สมิงทอ
(สะเหม่งทอ)
สิงหาคม 1550 12 มีนาคม 1552 พระอนุชาของพระเจ้าสการะวุตพี

ตองอู (ค.ศ. 1510–1752)

แก้
ลำดับ พระนาม รูป เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล หมายเหตุ
1 พระเจ้าเมงจีโย (ไทย: พระเจ้าสิริชัยสุระ)
(อักษรโรมัน: Mingyinyo, พม่า: မင်းကြီးညို)
พ.ศ. 2029 พ.ศ. 2074 รวบรวมพม่าหลังการล่มสลายของอาณาจักรพุกาม สถาปนาราชวงศ์ตองอู แยกตัวออกจากอาณาจักรอังวะ
2 พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้
(อักษรโรมัน: Tabinshwehti, พม่า: တပင်‌ရွှေထီး)
  พ.ศ. 2074 พ.ศ. 2094 พระราชโอรสในพระเจ้าเมงจีโย ยึดและย้ายเมืองหลวงมายังกรุงหงสาวดี ขยายอาณาจักรไปยังยะไข่ พะสิม แปร เมาะตะมะ ฯลฯ ทำสงครามกับอาณาจักรอยุธยาเป็นครั้งแรก
3 พระเจ้าบุเรงนอง
(อักษรโรมัน: Bayinnaung, พม่า: ဘုရင့်နောင်)
  พ.ศ. 2094 พ.ศ. 2124 พระเทวันในพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ พิชิตอาณาจักรอยุธยา ล้านนา ล้านช้าง มณีปุระ ไทใหญ่
4 พระเจ้านันทบุเรง
(อักษรโรมัน: Nanda Bayin, พม่า: နန္ဒဘုရင်)
พ.ศ. 2124 พ.ศ. 2142 พระราชโอรสในพระเจ้าบุเรงนอง และพระภาคิไนยในพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้
5 พระเจ้าญองยาน
(อักษรโรมัน: Nyaungyan Min, พม่า: ညောင်ရမ်းမင်း)
พ.ศ. 2142 พ.ศ. 2149 พระราชโอรสในพระเจ้าบุเรงนอง และพระราชอนุชาต่างพระราชมารดาในพระเจ้านันทบุเรง
6 พระเจ้าอะเนาะเพะลูน
(อักษรโรมัน: Anaukpetlun, พม่า: အနောက်ဖက်လွန်)
พ.ศ. 2149 พ.ศ. 2171 พระราชโอรสในพระเจ้าญองยาน
7 พระเจ้ามีนเยเดะบะ
(อักษรโรมัน: Minyedeippa, พม่า: မင်းရဲဒိဗ္ဗ)
พ.ศ. 2171 พ.ศ. 2172 พระราชโอรสในพระเจ้าอะเนาะเพะลูน
8 พระเจ้าตาลูน
(อักษรโรมัน: Thalun, พม่า: သာလွန်မင်း)
พ.ศ. 2172 พ.ศ. 2191 พระราชโอรสในพระเจ้าญองยาน และพระปิตุลาในพระเจ้ามีนเยเดะบะ
9 พระเจ้าปีนดะเล
(อักษรโรมัน: Pindale, พม่า: ပင်းတလဲမင်း)
พ.ศ. 2191 พ.ศ. 2204 พระราชโอรสในพระเจ้าตาลูน
10 พระเจ้าปเย
(อักษรโรมัน: Pye, พม่า: ပြည်မင်း)
พ.ศ. 2204 พ.ศ. 2215 พระราชโอรสในพระเจ้าตาลูน และพระราชอนุชาในพระเจ้าปีนดะเล
11 พระเจ้านะราวะระ
(อักษรโรมัน: Narawara, พม่า: နရာဝရ)
พ.ศ. 2215 พ.ศ. 2216 พระราชโอรสในพระเจ้าปเย
12 พระเจ้ามังกะยอดิน
(อักษรโรมัน: Minyekyawdin, พม่า: မင်းရဲကျော်ထင်)
พ.ศ. 2216 พ.ศ. 2241
13 พระเจ้าสเน่ห์มิน
(อักษรโรมัน: Sanay, พม่า: စနေမင်း)
พ.ศ. 2241 พ.ศ. 2257 พระราชโอรสในพระเจ้ามังกะยอดิน
14 พระเจ้าตะนินกันเหว่
(อักษรโรมัน: Taninganway, พม่า: တနင်္ဂနွေမင်း)
พ.ศ. 2257 พ.ศ. 2276 พระราชโอรสในพระเจ้าสเน่ห์มิน
15 พระเจ้ามหาธรรมราชาธิบดี
(อักษรโรมัน: Mahadhammaraza Dipadi, พม่า: မဟာဓမ္မရာဇာဓိပတိ)
พ.ศ. 2276 พ.ศ. 2295 พระราชโอรสในพระเจ้าตะนินกันเหว่
พระนาม รูป เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์
สมิงทอพุทธกิตติ 8 ธันวาคม 1740 มกราคม 1747 พระราชภราดรของพระเจ้ามหาธรรมราชาธิบดี
พญาทะละ (พญาทะละ) มกราคม 1747 6 พฤษภาคม 1757 พระชามาดา

โก้นบอง (ค.ศ. 1752–1885)

แก้
ลำดับ พระนาม รูป เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล หมายเหตุ
1 พระเจ้าอลองพญา
(อักษรโรมัน: Alaungpaya, พม่า: အလောင်းဘုရား)
  พ.ศ. 2295 พ.ศ. 2303 สถาปนาราชวงศ์คองบอง
2 พระเจ้ามังลอก (พระเจ้านองดายี)
(อักษรโรมัน: Naungdayi, พม่า: နောင်တော်ကြီးမင်း
  พ.ศ. 2303 พ.ศ. 2306 พระราชโอรสในพระเจ้าอลองพญา
3 พระเจ้ามังระ (พระเจ้าเซงพยูเชง)
(อักษรโรมัน: Hsinbyushin, พม่า: ဆင်ဖြူရှင်
  พ.ศ. 2306 พ.ศ. 2319 พระราชโอรสในพระเจ้าอลองพญา และพระราชอนุชาในพระเจ้ามังลอก ตีกรุงศรีอยุธยาแตกในปี พ.ศ. 2310
4 พระเจ้าจิงกูจา
(อักษรโรมัน: Singu Min, พม่า: အလောင်းဘုရား
  พ.ศ. 2319 พ.ศ. 2325 พระราชโอรสในพระเจ้ามังระ
5 พระเจ้าหม่องหม่อง
(อักษรโรมัน: Maung Maung, พม่า: အလောင်းဘုရား
  พ.ศ. 2325 พ.ศ. 2325 พระราชโอรสในพระเจ้ามังลอก ครองราชได้ 11 วัน จึงถูกพระเจ้าปดุงที่ร่วมมือกับอะแซหวุ่นกี้ยึดอำนาจและประหารชีวิต
6 พระเจ้าปดุง (พระเจ้าโบดอพญา)
(อักษรโรมัน: Bodawpaya, พม่า: အလောင်းဘုရား
  พ.ศ. 2325 พ.ศ. 2362 พระราชโอรสในพระเจ้าอลองพญา และพระปิตุลาในพระเจ้าหม่องหม่อง
7 พระเจ้าจักกายแมง (พระเจ้าบายีดอ)
(อักษรโรมัน: Bagyidaw, พม่า: ဘကြီးတော
  พ.ศ. 2362 พ.ศ. 2380 พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง พม่าแพ้ในสงครามพม่า-อังกฤษครั้งที่ 1
8 พระเจ้าแสรกแมง (พระเจ้าสาราวดีมินทร์)
(อักษรโรมัน: Tharrawaddy Min, พม่า: သာယာဝတီမင်း
  พ.ศ. 2380 พ.ศ. 2389 พระราชอนุชาในพระเจ้าจักกายแมง
9 พระเจ้าพุกาม
(อักษรโรมัน: Pagan Min, พม่า: ပုဂံမင်း
  พ.ศ. 2389 พ.ศ. 2396 พระราชโอรสในพระเจ้าแสรกแมง พม่าแพ้ในสงครามพม่า-อังกฤษครั้งที่ 2
10 พระเจ้ามินดง
(อักษรโรมัน: Mindon Min, พม่า: မင်းတုန်းမင်း
  พ.ศ. 2396 พ.ศ. 2421 พระราชโอรสในพระเจ้าแสรกแมง
11 พระเจ้าสีป่อ
(อักษรโรมัน: Thibaw Min, พม่า: သီပေါမင်း
  พ.ศ. 2421 พ.ศ. 2428 พระราชโอรสในพระเจ้ามินดง เสียเมืองแก่อังกฤษ ถูกเนรเทศไปอินเดียและสวรรคตที่นั่น

ผู้อ้างสิทธิในพระราชบัลลังก์พม่า (ตั้งแต่ ค.ศ. 1885)

แก้
ลำดับ พระนาม รูป เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระเจ้าสีป่อ
(อักษรโรมัน: Thibaw Min, พม่า: သီပေါမင်း
  พ.ศ. 2428 พ.ศ. 2459
2 เจ้าหญิงเมียะพะยาละ
(อักษรโรมัน: Myat phya Lat, พม่า: မြတ်ဘုရားလတ်
  พ.ศ. 2459 พ.ศ. 2499 พระราชธิดาในพระเจ้าสีป่อ
3 ตอพะย่า
(อักษรโรมัน: Taw phya, พม่า: တော်ဘုရား
  พ.ศ. 2499 พ.ศ. 2562 พระภาคิไนยในเจ้าหญิงเมียะพะยาละ
4 โซ่วี่น
(อักษรโรมัน: Soe Win, พม่า: စိုးဝင်း
  พ.ศ. 2562 พระภาติยะในตอพะย่า

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. Htin Aung 1970: 40–44
  2. Than Tun 1959: 123–131
  3. See (Maha Yazawin Vol. 1 2006: 352–355) for a comparative table of Ava period regnal dates as given in Maha Yazawin, Myanmar Yazawin Thit, Hmannan Yazawin and Zatadawbon Yazawin.