พระเจ้ากู้นซอจ้องพยู (พม่า: ကွမ်းဆော်ကြောင်းဖြူ) เป็นกษัตริย์ของพุกาม ได้เข้าชิงราชสมบัติของพระเจ้าญองอู้ ซอยะฮ่าน และอภิเษกมเหสีทั้งสามของพระเจ้าญองอู้ ซอยะฮ่าน ขึ้นเป็นมเหสีของพระองค์

กู้นซอจ้องพยู
นะกู้นซอจ้องพยู
กษัตริย์แห่งพุกาม
ครองราชย์ค.ศ. 1001–1021
ก่อนหน้าญองอู้ ซอยะฮ่าน
ต่อไปจีนโซ่
ประสูติค.ศ. 955 (ประสูติในวันอาทิตย์)
พุกาม
สวรรคตค.ศ. 1048 (93 พรรษา)
พุกาม
ชายาMyauk Pyinthe
พระราชบุตรพระเจ้าอโนรธามังช่อ
ราชวงศ์พุกาม
ศาสนาพุทธ

พระองค์เป็นพระราชบิดาของพระเจ้าอโนรธา ผู้สถาปนาอาณาจักรพุกาม ในปลายรัชกาลพระองค์ถูกพระราชโอรสบุญธรรม คือ จีนโซ่ บีบบังคับให้สละราชสมบัติและบีบบังคับให้พระองค์ออกบวชและสิ้นพระชนม์ในเวลาต่อมา

ปัจจุบันพระเจ้ากู้นซอจ้องพยูเป็นหนึ่งใน 37 นะหลวงตามความเชื่อเรื่องผีนะแห่งประเทศพม่า[1][2] [2]

อ้างอิง แก้

  1. DeCaroli, Robert (2004). Haunting the Buddha: Indian Popular Religions and the Formation of Buddhism. Oxford University Press, US. ISBN 978-0-19-516838-9. {{cite book}}: |access-date= ต้องการ |url= (help)
  2. 2.0 2.1 Hla Thamein. "Thirty-Seven Nats". Yangonow. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-06-24. สืบค้นเมื่อ 2010-08-28.
ก่อนหน้า กู้นซอจ้องพยู ถัดไป
ญองอู้ ซอยะฮ่าน   พระมหากษัตริย์พม่า
(อาณาจักรพม่ายุคที่ 1)

(พ.ศ. 1544–1564)
  จีนโซ่