พระเจ้าจีนโซ่ (พม่า: ကျဉ်စိုး) เป็นพระมหากษัตริย์พม่าแห่งราชวงศ์พุกาม ครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 1564–1581

จีนโซ่
รูปลักษณ์ของนะ ปะเรนมาชินมินกอง
กษัตริย์แห่งพุกาม
ครองราชย์ค.ศ. 1021–1038
ก่อนหน้ากู้นซอจ้องพยู
ต่อไปโซะกะเต้
ประสูติป. ธันวาคม ค.ศ. 1000
ป. Pyatho 362 ME (ประสูติในวันอังคาร)
พุกาม
สวรรคตป. เมษายน ค.ศ. 1038 (37 พรรษา)
โมนยวา
ราชวงศ์พุกาม
พระราชบิดาญองอู้ ซอยะฮ่าน
พระราชมารดาTaung Pyinthe
ศาสนาพุทธ

ประวัติ

แก้

พระเจ้าจีนโซ่เป็นราชบุตรของพระเจ้าญองอู้ ซอยะฮ่าน พระเจ้าญองอู้ ซอยะฮ่าน มีมเหสี 3 องค์ ซึ่งทั้งสามนั้นเป็นพี่น้องกัน ในปลายรัชกาลพระองค์ถูกยึดราชบัลลังก์โดยพระเจ้ากู้นซอจ้องพยู ในขณะที่มเหสี 2 องค์ ทรงพระครรภ์อยู่ ซึ่งต่อมาพระโอรสในครรภ์ก็คือ พระเจ้าจีนโซ่และพระเจ้าโซะกะเต้ ต่อมาพระเจ้าจีนโซ่ได้บีบบังคับให้พระเจ้ากู้นซอจ้องพยู (ซึ่งเคยชิงราชสมบัติพระบิดาพระองค์) สละราชบัลลังก์และออกผนวช พระเจ้าจีนโซ่จึงขึ้นครองราชย์แทน

พระเจ้าจีนโซ่ได้ชื่อว่าเป็นนายพรานที่มีฝีมือ พระองค์สวรรคตระหว่างที่ออกล่าสัตว์ใกล้เมืองโมนยวา โดยการถูกลอบปลงพระชนม์ด้วยธนู ปัจจุบันพระองค์ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 37 นะหลวงตามความเชื่อเรื่องนะของพม่าในนาม เจ้ามี่นคองแห่งปะเรนมะ (ပရိမ္မ ရှင်မင်းခေါင်)[1]

อ้างอิง

แก้
  1. Harvey, G. E. (1925). History of Burma: From the Earliest Times to 10 March 1824. London: Frank Cass & Co. Ltd.
ก่อนหน้า จีนโซ่ ถัดไป
กู้นซอจ้องพยู   พระมหากษัตริย์พม่า
(อาณาจักรพม่ายุคที่ 1)

(พ.ศ. 1564–1581)
  โซะกะเต้