พระเจ้าโซะกะเต้ (พม่า: စုက္ကတေး) เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์พุกาม ครองสิริราชสมบัติระหว่าง ค.ศ. 1038–1044

โซะกะเต้
กษัตริย์แห่งพุกาม
ครองราชย์ป. 1 เมษายน ค.ศ. 1038 – 11 สิงหาคม ค.ศ. 1044
ก่อนหน้าจีนโซ่
ต่อไปพระเจ้าอโนรธามังช่อ
ชายาMyauk Pyinthe
ราชวงศ์พุกาม
พระราชบิดาญองอู้ ซอยะฮ่าน
พระราชมารดาAle Pyinthe
ประสูติ29 มีนาคม ค.ศ. 1001
วันเสาร์, ขึ้น 3 ค่ำ เดือนKason 363 ME
พุกาม
สวรรคต11 สิงหาคม ค.ศ. 1044 (43 พรรษา)
วันเสาร์, ขึ้น 15 ค่ำ เดือนWagaung 406 ME
Myinkaba
ศาสนาศาสนาพุทธแบบอะยี

พระเจ้าโซะกะเต้ประสูติเมื่อ ค.ศ. 1001 ภายหลังจากที่พระเจ้าญองอู้ ซอยะฮ่าน (พระราชบิดา) ถูกโค่นราชบัลลังก์โดยพระเจ้ากู้นซอจ้องพยู ต่อมาพระองค์ได้ร่วมมือกับเจ้าชายจีนโซ่ พระราชโอรสอีกพระองค์หนึ่งของพระเจ้าญองอู้ โค่นราชบัลลังก์พระเจ้ากู้นซอจ้องพยูเมื่อ ค.ศ. 1021 พร้อมกับบีบบังคับให้พระเจ้ากู้นซอจ้องพยูออกผนวช เจ้าชายจีนโซ่จึงได้ขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาเป็นพระเจ้าจีนโซ่

ใน ค.ศ. 1038 พระเจ้าจีนโซ่ถูกปลงพระชนม์ด้วยธนูระหว่างล่าสัตว์โดยมิได้สถาปนารัชทายาท ทำให้เจ้าชายโซะกะเต้ได้ขึ้นสืบราชบัลลังก์ หลังจากนั้นเมื่อเจ้าชายอโนรธา (พระราชโอรสของพระเจ้ากู้นซอที่ประสูติแต่พระมเหสีซึ่งเคยเป็นพระมเหสีของพระเจ้าญองอู้) เจริญพระชนม์ขึ้น ได้ท้าสู้รบกับพระเจ้าโซะกะเต้แบบตัวต่อตัว และเป็นเจ้าชายอโนรธาที่ได้ชัยชนะพร้อมกับสังหารพระเจ้าโซะกะเต้[1][2] ต่อมาได้พยายามถวายราชสมบัติคืนแด่พระราชบิดาคือพระเจ้ากู้นซอที่กำลังผนวชอยู่ แต่พระราชบิดาปฏิเสธ ทำให้เจ้าชายอโนรธาได้ขึ้นสืบราชบัลลังก์แทนเป็นพระเจ้าอโนรธามังช่อ

อ้างอิงแก้ไข

  1. Coedès 1968: 133, 149
  2. Htin Aung 1967: 31
ก่อนหน้า โซะกะเต้ ถัดไป
จีนโซ่   พระมหากษัตริย์พม่า
(อาณาจักรพม่ายุคที่ 1)

(ประมาณ 1 เมษายน พ.ศ. 1581 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 1587)
  พระเจ้าอโนรธามังช่อ