พระเจ้าตะโดเมงสอแห่งแปร

พระเจ้าตะโดเมงสอแห่งแปร (พม่า: သတိုးမင်းစော, ออกเสียง: [ðədó mɪ́ɴsɔ́]; สวรรคต ค.ศ. 1526) กษัตริย์ผู้ก่อตั้งอาณาจักรแปรครองสิริราชสมบัติระหว่าง ค.ศ. 1482 ถึง 1526 ภายหลังจากที่เกิดความขัดแย้งในเรื่องการสืบราชบัลลังก์ของอาณาจักรอังวะพระองค์จึงฉวยโอกาสประกาศเอกราชแปรจากอาณาจักรอังวะ

พระเจ้าตะโดเมงสอแห่งแปร
သတိုးမင်းစော
กษัตริย์แห่งแปร
ครองราชย์ค.ศ. 1482–1527
ก่อนหน้ามังกะยอชวาแห่งแปร (ในฐานะอุปราช)
ต่อไปพระเจ้าบาเยงทเว
ข้าหลวงแห่งสารวดี
ครองราชย์ค.ศ. 1460 – 1482
ก่อนหน้าซอ-ชเวแคะ
ถัดไปMinye Nawrahta
ชายาMyat Hpone Pyo (ป. ค.ศ. 1460–1470s)
Saw Myat Lay (ค.ศ. 1482–?)
พระราชบุตร
รายละเอียด
Minye Nawrahta
พระเจ้าบาเยงทเว
ราชวงศ์โม่ญี่น
พระราชบิดาพระเจ้านรปติที่ 1 แห่งอังวะ
พระราชมารดาพระนางอตุลสิริมหาราชเทวีแห่งอังวะ
ประสูติป. คริสต์ทศวรรษที่ 1440
อังวะ
อาณาจักรอังวะ
สวรรคต1527
888 ME
แปร
อาณาจักรแปร
ศาสนาพุทธเถรวาท

พระองค์ต้านทานอาณาจักรอังวะโดยเป็นพันธมิตรกับอาณาจักรหงสาวดี อาณาจักรที่มีอำนาจมากที่สุดในพม่าขณะนั้น และ ค.ศ. 1524 ได้ทำสัญญาเป็นพันธมิตรกับ รัฐฉาน พระองค์พร้อมพันธมิตรทำสงครามกับอาณาอังวะได้สำเร็จ พระเจ้าตะโดเมงสอสวรรคตเมื่อ ค.ศ. 1526 หลังจากครองสิริราชสมบัติได้ 44 ปี