พระเจ้าตะโดเมงสอแห่งแปร

พระเจ้าตะโดเมงสอแห่งแปร (พม่า: သတိုးမင်းစော, ออกเสียง: [ðə.dó mɪ́ɰ̃.sɔ́]; สวรรคต ค.ศ. 1526) กษัตริย์ผู้ก่อตั้งอาณาจักรแปรครองสิริราชสมบัติระหว่าง ค.ศ. 1482 ถึง 1526 ภายหลังจากที่เกิดความขัดแย้งในเรื่องการสืบราชบัลลังก์ของอาณาจักรอังวะพระองค์จึงฉวยโอกาสประกาศเอกราชแปรจากอาณาจักรอังวะ

พระเจ้าตะโดเมงสอแห่งแปร
သတိုးမင်းစော
กษัตริย์แห่งแปร
ครองราชย์ค.ศ. 1482–1527
ก่อนหน้ามังกะยอชวาแห่งแปร (ในฐานะอุปราช)
ต่อไปพระเจ้าบาเยงทเว
ข้าหลวงแห่งสารวดี
ครองราชย์ค.ศ. 1460 – 1482
ก่อนหน้าซอ-ชเวแคะ
ถัดไปMinye Nawrahta
ประสูติป. คริสต์ทศวรรษที่ 1440
อังวะ
อาณาจักรอังวะ
สวรรคต1527
888 ME
แปร
อาณาจักรแปร
ชายาMyat Hpone Pyo (ป. ค.ศ. 1460–1470s)
Saw Myat Lay (ค.ศ. 1482–?)
พระราชบุตร
รายละเอียด
Minye Nawrahta
พระเจ้าบาเยงทเว
ราชวงศ์โม่ญี่น
พระราชบิดาพระเจ้านรปติที่ 1 แห่งอังวะ
พระราชมารดาพระนางอตุลสิริมหาราชเทวีแห่งอังวะ
ศาสนาพุทธเถรวาท

พระองค์ต้านทานอาณาจักรอังวะโดยเป็นพันธมิตรกับอาณาจักรหงสาวดี อาณาจักรที่มีอำนาจมากที่สุดในพม่าขณะนั้น และ ค.ศ. 1524 ได้ทำสัญญาเป็นพันธมิตรกับ รัฐฉาน พระองค์พร้อมพันธมิตรทำสงครามกับอาณาอังวะได้สำเร็จ พระเจ้าตะโดเมงสอสวรรคตเมื่อ ค.ศ. 1526 หลังจากครองสิริราชสมบัติได้ 44 ปี