พระนางอตุลสิริมหาราชเทวีแห่งอังวะ

พระนางอตุลสิริมหาราชเทวีแห่งอังวะ (พม่า: အတုလ သီရိ မဟာရာဇ ဒေဝီ, ออกเสียง: [ʔətṵla̰ θìɹḭ məhà jàza̰ dèwì]; เป็นที่รู้จักกันในพระนาม พระนางอตุลมหาธัมมราชเทวี) พระอัครมเหสีใน พระเจ้านรปติที่ 1 กษัตริย์ลำดับที่ 10 แห่งอาณาจักรอังวะจาก ค.ศ. 1442 ถึง 1468 พระนางเป็นพระราชมารดาของ พระเจ้าสีหสุระ กษัตริย์ลำดับที่ 11 แห่งอังวะและ พระเจ้าตะโดเมงสอ ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรแปรและเป็นพระมาตุจฉา (น้า) ของ พระยายุตราชา กษัตริย์ลำดับที่ 14 แห่ง อาณาจักรหงสาวดี และพระเจ้าอลองพญา ปฐมกษัตริย์แห่ง ราชวงศ์คองบอง เป็นทายาทรุ่นที่ 10 ของพระนาง

พระนางและพระเจ้านรปติได้หลบหนีมายังแปร หลังพระเจ้านรปติถูกแทงโดยหนึ่งในพระนัดดาของพระองค์ หนึ่งปีให้หลังพระเจ้านรปติก็เสด็จสวรรคตที่เมืองแปร เมื่อ ค.ศ. 1468 พระนางจึงได้รับการสถาปนาเป็นพระพันปีหลวง พระนางตกพระทัยมากเมื่อพระโอรสของพระนาง พระเจ้าสีหสุระ ซึ่งได้ขึ้นเป็นกษัตริย์อังวะสืบต่อมาไม่ได้ลงโทษพระโอรสองค์ที่แทงพระเจ้านรปติ พระนางจึงได้สนับสนุนการก่อกบฎของเมืองตองอูแต่การกบฎล้มเหลว อย่างไรก็ตามพงศาวดารไม่ได้กล่าวว่ากษัตริย์ได้ลงโทษพระนางหรือไม่