เปิดเมนูหลัก

พระนางอตุลสิริมหาราชเทวี

บทความนี้เกี่ยวกับพระอัครมเหสีของพระบุเรงนอง สำหรับพระอัครเหสีของพระเจ้านรปติที่ 1 แห่งอังวะ ดูที่ พระนางอตุลสิริมหาราชเทวีแห่งอังวะ

พระนางอตุลสิริมหาราชเทวี (พม่า: အတုလသီရိ မဟာရာဇ ဒေဝီ [ʔətṵla̰ θìɹḭ məhà jàza̰ dèwì]; ประมาณ 1518 – 15 มิถุนายน 1568) พระอัครมเหสีองค์แรกใน พระเจ้าบุเรงนอง กษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์ตองอูจาก ค.ศ. 1550 ถึง 1568 โดยพระองค์เป็นเชื้อพระวงศ์ตองอูเพราะเป็นพระราชธิดาของ พระเจ้าเมงจีโย ปฐมกษัตริย์แห่ง ราชวงศ์ตองอู และเป็นพระขนิษฐาใน พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ กษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์ตองอู

นอกจากนี้พระองค์ยังเป็นพระราชมารดาของ พระเจ้านันทบุเรง กษัตริย์ลำดับที่ 4 แห่งราชวงศ์ตองอู โดยใน ค.ศ. 1534 พระองค์ขณะพระชนมายุเพียง 16 พรรษาได้เข้าพิธีอภิเษกกับพระเจ้าบุเรงนอง

กระทั่ง ค.ศ. 1550 พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ถูกปลงพระชนม์โดย สมิงสอตุด พระสวามีของพระองค์จึงได้ขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็นพระเจ้าบุเรงนองพร้อมกับสถาปนาพระองค์เป็นพระอัครมเหสี