พระเจ้าสีหสุระแห่งอังวะ

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ สีหสุระ (แก้ความกำกวม)

พระเจ้าสีหสุระแห่งอังวะ (พม่า: သီဟသူရ (အင်းဝ), ออกเสียง: [θìha̰θùja̰]; หรือ มหาสีหสุระ; 1431–1480) พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 11 แห่ง อาณาจักรอังวะ จาก ค.ศ. 1468 ถึง 1480 พระองค์ถูกสืบทอดราชบัลลังก์โดยพระราชโอรสของพระองค์ มังฆ้องที่ 2

พระเจ้าสีหสุระแห่งอังวะ
သီဟသူရ (အင်းဝ)
กษัตริย์แห่งอังวะ
ครองราชย์24 กรกฎาคม 1468 – ประมาณสิงหาคม 1480
ก่อนหน้านรปติที่ 1
ถัดไปมังฆ้องที่ 2
คู่อภิเษกพระนางอมิตตสิริมหาธัมมเทวี
พระราชบุตรมังฆ้องที่ 2
มังรายกะยอชวาแห่งยะแมสิน
ราชวงศ์โมญีน
พระราชบิดานรปติที่ 1
พระราชมารดาอตุลสิริมหาราชเทวี
ประสูติ1 พฤษภาคม ค.ศ. 1431
แปร
สวรรคตประมาณสิงหาคม ค.ศ. 1480 (49 พรรษา)
อังวะ
ศาสนาพุทธเถรวาท

พระราชประวัติแก้ไข

พระเจ้าสีหสุระประสูติเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1431 ที่ เมืองแปร เป็นพระราชโอรสของ พระเจ้านรปติที่ 1 พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 10 เมื่อครั้งยังเป็นอุปราชแห่งเมืองแปรและ พระนางอตุลสิริมหาราชเทวี ซึ่งเป็น ราชนิกุลอาณาจักรปีนยะ โดยพระองค์เป็นพระราชบุตรองค์ใหญ่จากทั้งหมด 8 พระองค์ของทั้งสองพระองค์

พระเจ้าสีหสุระมีพระขนิษฐาร่วมพระราชมารดาทั้งหมด 5 พระองค์และพระราชอนุชาร่วมพระราชมารดาอีก 2 พระองค์คือ มังกะยอชวา และ ตะโดเมงสอ พระองค์ขณะพระชนมายุเพียง 10 พรรษาได้รับการสถาปนาเป็นรัชทายาทเมื่อพระราชบิดาขึ้นสืบราชบัลลังก์แห่งอังวะในเดือนมกราคม ค.ศ. 1442

ขึ้นสืบราชบัลลังก์แก้ไข

พระเจ้าสีหสุระขึ้นสืบราชบัลลังก์แห่งอังวะเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1468 ภายหลังจากการสวรรคตของพระราชบิดาที่เมืองแปรโดยพระเจ้านรปติที่ 1 หลบหนีจากการลอบปลงพระชนม์โดยหนึ่งในพระราชโอรสของพระเจ้าสีหสุระเมื่อ 1 ปีก่อนหน้านั้น โดยพระราชโอรสองค์รองของพระเจ้าสีหสุระแทงพระอัยกาเพราะพระเจ้านรปติที่ 1 มิยินยอมให้เจ้าชายอภิเษกกับพระนัดดาผู้เป็นพระธิดาของเจ้าหญิงแห่ง สะกาย พระเชษฐภคินีองค์ใหญ่ของพระเจ้าสีหสุระ หลังครองราชย์พระเจ้าสีหสุระมิได้ลงโทษพระราชโอรสอีกทั้งยังอนุญาตให้เจ้าชายอภิเษกกับเจ้าหญิง นอกจากนี้พระองค์ได้สถาปนาพระราชโอรสองค์ใหญ่ขึ้นเป็นรัชทายาทซึ่งต่อมาคือ มังฆ้องที่ 2

รัชกาลแก้ไข

พระนางอตุลสิริตกพระทัยมากเมื่อพระโอรสของพระนาง พระเจ้าสีหสุระ ซึ่งได้ขึ้นเป็นกษัตริย์อังวะไม่ได้ลงโทษพระโอรสองค์ที่แทงพระเจ้านรปติ พระนางจึงได้สนับสนุนการก่อกบฎของเมืองตองอูแต่การกบฎล้มเหลว อย่างไรก็ตามพงศาวดารไม่ได้กล่าวว่ากษัตริย์ได้ลงโทษพระนางหรือไม่

สวรรคตแก้ไข

พระเจ้าสีหสุระสวรรคตเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1480 พระชนมายุเพียง 49 พรรษา