อาณาจักรปี้นยะ

(เปลี่ยนทางจาก อาณาจักรปีนยะ)

อาณาจักรปี้นยะ (พม่า: ပင်းယခေတ်, ออกเสียง: [pɪ́ɰ̃.ja̰ kʰɪʔ]) อาณาจักรที่ปกครองพม่าตอนกลางระหว่าง ค.ศ. 1313–1365 เป็นรัฐที่สืบต่อจากอาณาจักรมยีนไซ่ง์ที่ปกครองพม่าตอนบนระหว่าง ค.ศ. 1297–1313 สถาปนาขึ้นเป็นรัฐที่ปกครองสืบต่อจากอาณาจักรพุกามโดยนิตินัย โดยพระเจ้าสีหตูแห่งปี้นยะ

อาณาจักรปี้นยะ

ပင်းယခေတ်
ค.ศ. 1313–ค.ศ. 1365
อาณาจักรปี้นยะประมาณ ค.ศ. 1350
อาณาจักรปี้นยะประมาณ ค.ศ. 1350
สถานะอาณาจักร
เมืองหลวงปี้นยะ
ภาษาทั่วไปพม่า (ราชการ)
มอญ, ไทใหญ่
ศาสนา
พุทธเถรวาท
พุทธแบบอะยี
ความเชื่อเรื่องวิญญาณ
การปกครองราชาธิปไตย
กษัตริย์ 
• ค.ศ. 1313–1325
พระเจ้าสีหตู
• ค.ศ. 1325–1340
อุซะนาที่ 1
• ค.ศ. 1344–1350
กะยอชวาที่ 1
• ค.ศ. 1359–1364
นราธู
ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน 
• ค.ศ. 1340–1344
สีตู
สภานิติบัญญัติลุตอ
ยุคประวัติศาสตร์สงครามกลางเมือง
17 ธันวาคม 1297
• สถาปนาอาณาจักรปี้นยะ
7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1313
ค.ศ. 1315–1317 (พฤตินัย)
ค.ศ. 1325 (นิตินัย)
• การต่อสู้ของอุซะนาที่ 1กะยอชวาที่ 1
ค.ศ. 1325–1344
• ตองอูแยกออก
ค.ศ. 1358–1359
• เมืองมาวโจมตี
ค.ศ. 1358–1364
26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1365
พื้นที่
ค.ศ. 1313140,000 ตารางกิโลเมตร (54,000 ตารางไมล์)
ค.ศ. 1325100,000 ตารางกิโลเมตร (39,000 ตารางไมล์)
ค.ศ. 136080,000 ตารางกิโลเมตร (31,000 ตารางไมล์)
ก่อนหน้า
ถัดไป
อาณาจักรมยีนไซ่ง์
อาณาจักรซะไกง์
อาณาจักรอังวะ
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ พม่า