พระนางอมิตตสิริมหาธัมมเทวี

พระนางอมิตตาสิริมหาธัมมเทวี (พม่า: အမိတ္တ သီရိ မဟာဓမ္မဒေဝီ, ออกเสียง: [ʔəmeiʔta̰ θìɹḭ məhà dəma̰ dèwì]; ประสูติ สอละมีน) พระอัครมเหสีของ พระเจ้าสีหสุระแห่งอังวะ จาก ค.ศ. 1468 ถึง 1480 พระมเหสีเป็นพระราชนัดดาของ พระเจ้าโมญีนตะโด พระเจ้าอลองพญา ปฐมกษัตริย์ของ ราชวงศ์โกนบอง เป็นทายาทรุ่นที่ 9 ซึ่งสืบเชื้อสายมาจาก โบดอชินเมดอ พระธิดาของพระนาง

พระนางอมิตตาสิริมหาธัมมเทวี
အမိတ္တ သီရိ မဟာဓမ္မဒေဝီ
พระอัครมเหสีแห่งอังวะ
ดำรงตำแหน่ง24 กรกฎาคม 1468 – สิงหาคม 1480
พระสวามีพระเจ้าสีหสุระแห่งอังวะ
พระราชบุตรพระเจ้ามังฆ้องที่ 2
ราชวงศ์อังวะ