พระเจ้ามังฆ้องที่ 2

พระเจ้ามังฆ้องที่ 2 (พม่า: ဒုတိယ မင်းခေါင်, ออกเสียง: [dṵ.tḭ.ja̰ mɪ́ɰ̃.ɡàʊ̯ɰ̃]; 9 ตุลาคม 1446 – 7 เมษายน 1501) กษัตริย์ลำดับที่ 12 แห่ง อาณาจักรอังวะ จาก ค.ศ. 1480 ถึง 1501 โดยตลอดรัชสมัยมีการก่อกบฏหลายครั้งทำให้เมื่อสิ้นรัชสมัยของพระองค์กลับเป็นฝ่ายตองอูที่ขึ้นมามีอำนาจเหนืออังวะ

พระเจ้ามังฆ้องที่ 2
กษัตริย์แห่งอังวะ
ครองราชย์ประมาณสิงหาคม 1480 – 7 เมษายน 1501
ก่อนหน้าสีหสุระ
ถัดไปนรปติที่ 2
ประสูติ9 ตุลาคม ค.ศ. 1446
อังวะ
สวรรคต7 เมษายน ค.ศ. 1501 (54 ปี 181 วัน)
อังวะ
คู่อภิเษกพระนางอตุลสิริธัมมเทวี
พระราชบุตรสีหสุระที่ 2
นรปติที่ 2
ราชวงศ์โมญีน
พระราชบิดาพระเจ้าสีหสุระแห่งอังวะ
พระราชมารดาพระนางอมิตตสิริมหาธัมมเทวี
ศาสนาพุทธเถรวาท

พระเจ้ามังฆ้องสถาปนาพระราชโอรสองค์ใหญ่คือ สีหสุระที่ 2 เป็นกษัตริย์และปกครองร่วมกับพระองค์เป็นเวลา 15 ปีแต่พระเจ้าสีหสุระที่ 2 ก็สวรรคตเพียง 1 เดือนก่อนที่พระเจ้ามังฆ้องที่ 2 จะสวรรคตในเดือนเมษายน ค.ศ. 1501 โดยผู้สืบราชบัลลังก์คือพระราชโอรสองค์เล็ก ชเวนันจอชิน (นรปติที่ 2)