พระเจ้าชเวนันจอชิน

พระเจ้าชเวนันจอชิน นรปติ (พม่า: ရွှေနန်းကြော့ရှင် နရပတိ, ออกเสียง: [ʃwè náɴ tɕɔ̰ ʃɪ̀ɴ nəɹa̰pətḭ]; กันยายน 1476 – 14 มีนาคม 1527) หรือ พระเจ้านรปติที่ 2 แห่งอังวะ (อังกฤษ: Narapati II of Ava) กษัตริย์ลำดับที่ 13 แห่งอังวะจาก ค.ศ. 1501 ถึง 1527

พระเจ้าชเวนันจอชิน
พระเจ้านรปติที่ 2 แห่งอังวะ
ရွှေနန်းကြော့ရှင် နရပတိ
กษัตริย์แห่งอังวะ
ครองราชย์7 เมษายน 1501 – 14 มีนาคม 1527
ราชาภิเษก14 เมษายน หรือ 10 พฤษภาคม 1501
ก่อนหน้าพระเจ้ามังฆ้องที่ 2
ถัดไปพระเจ้าโต่หั่นบวา
คู่อภิเษกSalin Minthami
Salin Minthami Lat
Min Taya Hnamadaw
พระนางธัมมเทวี
Taungdwin Mibaya
พระราชบุตรMingyi Nyo
Mingyi Htwe
Baydaw Hnama
พระนางจันทาเทวี
ราชวงศ์โมญีน
พระราชบิดาพระเจ้ามังฆ้องที่ 2
พระราชมารดาพระนางอตุลสิริธัมมเทวี
ประสูติ22 กันยายน ค.ศ. 1476
อังวะ
สวรรคต14 มีนาคม ค.ศ. 1527 (50 ปี 173 วัน)
อังวะ
ศาสนาพุทธเถรวาท