พระนางอตุลสิริธัมมเทวี

พระนางอตุลสิริธัมมเทวี (พม่า: အတုလသီရိ ဓမ္မဒေဝီ, ออกเสียง: [ʔətṵla̰ θìɹḭ dəma̰dèwì]) พระอัครมเหสีใน พระเจ้ามังฆ้องที่ 2 แห่งอังวะ พระนางเป็นพระราชนัดดาของ พระเจ้าโมญีนตะโด กษัตริย์ลำดับที่ 8 ทำให้พระนางเป็นทายาทสายตรงของ พระเจ้าฝรั่งมังศรีชวา กษัตริย์ลำดับที่ 2 ทางฝั่งของพระมารดา

พระนางอตุลสิริธัมมเทวี
အတုလသီရိ ဓမ္မဒေဝီ
พระอัครมเหสีแห่งอังวะ
ครองราชย์ประมาณสิงหาคม 1480 – 7 เมษายน 1501
ก่อนหน้าAmeitta Thiri Maha Dhamma Dewi
ถัดไปSalin Minthami
ประสูติประมาณคริสต์ทศวรรษ 1446/47
อังวะ
สวรรคต?
อังวะ
พระสวามีพระเจ้ามังฆ้องที่ 2 แห่งอังวะ
พระราชบุตรสีหสุระที่ 2
นรปติที่ 2
Soe Min
Min Hpwa Saw
พระราชบิดาสีหบดีที่ 1 แห่งปะกัน
พระราชมารดาShwe Einthi of Twinthin
ศาสนาพุทธเถรวาท