พระนางจันทาเทวี

พระนางจันทาเทวี (พม่า: စန္ဒာဒေဝီ [sàɰ̃dà dèwì]; บาลี: Candādevī) หนึ่งในพระมเหสีของ พระเจ้าบุเรงนอง แห่ง ราชวงศ์ตองอู ของ พม่า ระหว่าง ค.ศ. 1553 ถึง 1581 นอกจากนี้พระนางยังเป็นพระมเหสีของกษัตริย์สององค์สุดท้ายแห่งอาณาจักรแปรระหว่าง ค.ศ. 1532 ถึง 1542 และพระนางยังเป็นพระอัยยิกา (ยาย) ของ นะฉิ่นเหน่าง์ กษัตริย์แห่ง ตองอู

พระนางจันทาเทวี
พระอัครมเหสีแห่งพม่า
ดำรงพระยศ15 มิถุนายน 1568 – 10 ตุลาคม 1581
ก่อนหน้าอตุลสิริมหาราชเทวี
ถัดไปหงสาวดีมิบะยา
พระมเหสีตำหนักเหนือ
ดำรงพระยศเมษายน 1553 – 15 มิถุนายน 1568
ก่อนหน้าขิ่นเมี๊ยะ
ถัดไปสิริราชเทวี
พระอัครมเหสีแห่งแปร
ดำรงพระยศธันวาคม 1532 – 19 พฤษภาคม 1542
ก่อนหน้าชเวซีนโก้น
ถัดไปสาลินมิบะยา
ประสูติ1517/18
อังวะ
สิ้นพระชนม์1580s?
หงสาวดี?
พระสวามีนรปติแห่งแปร
มังฆ้องแห่งแปร
บุเรงนอง
พระราชบุตรพระโอรส (โดย นรปติ)
เมงเกงสอ (โดย บุเรงนอง)
พระนามเต็ม
พระนางจันทาเทวี
ราชวงศ์อังวะ
พระบิดานรปติที่ 2
พระมารดาธัมมเทวีแห่งอังวะ
ศาสนาพุทธเถรวาท

พงศาวลี

แก้