นรปติ (แก้ความกำกวม)

นรปติ (อังกฤษ: Narapati; พม่า: နရပတိ) เป็นอิสริยยศของเจ้านายพม่าหลายพระองค์ และอาจหมายถึง

กษัตริย์

แก้

พระมเหสี

แก้