สาลินมิบะยา (พม่า: စလင်း မိဖုရား, ออกเสียง: [səlɪ́ɰ̃ mḭbəjá]; รู้จักในพระนาม นรปติแมดอ (နရပတိ မယ်တော်)[2] เป็นพระอัครมเหสีของตะโดธรรมราชาที่ 2 อุปราชแห่งเมืองแปร

สาลินมิบะยา
စလင်း မိဖုရား
พระชายาของอุปราชแห่งเมืองแปร
ดำรงพระยศ30 สิงหาคม ค.ศ. 1551 – พฤศจิกายน/ธันวาคม ค.ศ. 1588
ก่อนหน้าไม่ทราบ
ประสูติคริสต์ทศวรรษ 1520
แปร
สวรรคตแปร
คู่อภิเษกมินบาสอ
พระเจ้านรปติที่ 4 แห่งอังวะ
ตะโดธรรมราชาที่ 2
พระราชบุตรซินพยูชินเมดอ[1]
มินตะยาเมดอ
ราชวงศ์อาณาจักรแปร
พระราชบิดาพระเจ้าบาเยงทเว
พระราชมารดาชเวซินโกน
ศาสนาพุทธเถรวาท

พระองค์เป็นราชธิดาองค์ที่ 2 ของพระเจ้าบาเยงทเวแห่งแปร พระนางอภิเษก 3 ครั้ง โดยครั้งแรกอภิเษกกับพระญาติชั้นที่ 1 มินบาสอ พระโอรสของพระมาตุลาแต่ได้ไม่นานเมื่อพระเชษฐา พระเจ้านรปติ สั่งประหารเขา ซึ่งพระเจ้านรปติได้ยกพระนางให้แต่งงานกับสีตูจอทิน เจ้าเมืองสาลิน บุคคลที่เรืองอำนาจในสหภาพรัฐชานเป็นการแต่งงานแบบรัฐกับรัฐในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1530[1] (แปรเป็นรัฐอารักขาโดยพฤตินัยของสหภาพรัฐชานซึ่งควบคุมพรมแดนอังวะทั้งหมดยกเว้นตองอูในพม่าตอนบน) พระองค์ยังคงประทับที่สาลินจนถึงเดือนมกราคม ค.ศ. 1544 เมื่อกองทัพตองอูของบุเรงนองยึดเมืองได้ พระราชสวามีของพระองค์หลบหนีไปที่อังวะแต่ถูกจับตัวได้ก่อนไปส่งที่พะโค[3] ใน ค.ศ. 1545 พระองค์อภิเษกกับนันทยอทา พระอนุชาของบุเรงนอง ในพิธีบรมราชาภิเษกพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ที่พระราชวังพะโค[4]

พระองค์เสด็จกลับแปรในฐานะราชินีใน ค.ศ. 1551 เมื่อพระเจ้าบุเรงนองแต่งตั้งพระราชสวามีของพระองค์เป็นอุปราชประจำแคว้นนี้ โดยมีพระราชธิดากับตะโดธรรมราชาที่ 2 สองพระองค์ ซินพยูชินเมดอผู้กลายเป็นอัครมเหสีพระเจ้านรธามังสอ อุปราช (ต่อมาเป็นกษัตริย์) แห่งล้านนา กับมินตะยาเมดอผู้เป็นมเหสีหลักของพระเจ้านันทบุเรง[5]

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 Maha Yazawin Vol. 3 2006: 89
  2. Ni Ni Myint 2004: 16
  3. Maha Yazawin Vol. 2 2006: 168
  4. Maha Yazawin Vol. 2 2006: 172
  5. Maha Yazawin Vol. 3 2006: 37, 103

บรรณานุกรม แก้

  • Kala, U (1724). Maha Yazawin (ภาษาพม่า). Vol. 1–3 (2006, 4th printing ed.). Yangon: Ya-Pyei Publishing.
  • Ni Ni Myint (2004). Selected Writings of Ni Ni Myint. Yangon: Myanmar Historical Commission.