มินตะยาเมดอ

พระนางมินตะยาเมดอ (พม่า: မင်းတရား မယ်တော်, ออกเสียง: [mɪ́ɴ təjá mɛ̀dɔ̀]) พระมเหสีของ พระเจ้านันทบุเรง แห่ง ราชวงศ์ตองอู ของ พม่า จาก ค.ศ. 1581 ถึง 1599 พระเจ้านันทบุเรงเป็นพระญาติชั้นที่ 1 ของพระนาง

พระนางมินตะยาเมดอ
မင်းတရား မယ်တော်
พระมเหสีวังตะวันตก
ดำรงพระยศ10 ตุลาคม 1581 – 19 ธันวาคม [ตามปฎิทินเก่า: 9 ธันวาคม] 1599
ก่อนหน้ามหาเทวีแห่งตองอู
ถัดไปว่าง
พระสวามีพระเจ้านันทบุเรง
พระราชบุตรไม่มี
ราชวงศ์ราชวงศ์ตองอู
พระบิดาตะโดธรรมราชาที่ 2
พระมารดาสาลินมิบะยา
ศาสนาพุทธเถรวาท

หลังจากพระเจ้านันทบุเรงสูญเสียพระราชอำนาจใน ค.ศ. 1599 พระนางถูกกวาดต้อนไปอยู่ ตองอู นานนับ 10 ปีจนถึง ค.ศ. 1610 ในวันที่ 4 กันยายน [ตามปฎิทินเก่า: 25 สิงหาคม] 1610 พระเจ้าอะเนาะเพะลูน สามารถพิชิต นะฉิ่นเหน่าง์ กษัตริย์ผู้สถาปนาตนแห่งตองอู ได้มีพระบัญชาให้พระมเหสี มีนทเวแห่งตองอู และ พระนางนัตชินเมดอ รวมถึงพระนางมินตะยาเมดอกลับ อังวะ พร้อมคืนสถานะเดิมของแต่ละองค์

บรรพบุรุษแก้ไข

จากฝั่งพระมารดาของพระนาง พระนางสืบสายเชื้อพระวงศ์จาก อังวะ และ แปร พระนางเป็นพระธิดาพระองค์เล็กของ ตะโดธรรมราชาที่ 2 อุปราชแห่งเมืองแปรและเป็นพระราชนัดดาของ พระเจ้าบุเรงนอง