มหาเทวีแห่งตองอู

มหาเทวีแห่งตองอู (พม่า: မဟာဒေဝီ, ออกเสียง: [məhà dèwì]) พระมเหสีของ พระเจ้าเมงจีโย ปฐมกษัตริย์แห่ง ราชวงศ์ตองอู พระนางเป็นที่รู้จักในพระนาม วดีมิบะยา (ဝတီး မိဖုရား) ในวันที่ 11 เมษายน ค.ศ. 1511 พระเจ้าเมงจีโยได้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระองค์ได้พระราชทานพระอิสริยยศมหาเทวีแก่พระนาง พระนางไม่มีพระโอรส-ธิดา

มหาเทวีแห่งตองอู
မဟာဒေဝီ
พระมเหสีวังตะวันตก
ดำรงพระยศ16 ตุลาคม 1510 – 24 พฤศจิกายน 1530
ก่อนหน้าตำแหน่งใหม่
ถัดไปมินตะยาเมดอ
พระสวามีพระเจ้าเมงจีโย
พระราชบุตรไม่มี
ราชวงศ์ราชวงศ์ตองอู
ศาสนาพุทธเถรวาท