เมงเยสีหตู (พม่า: မင်းရဲ သီဟသူ, [mɪ́ɴjɛ́ θìha̰θù]); หรือ มินจีสเว่ (พม่า: မင်းကြီးဆွေ, ออกเสียง: [mɪ́ɴdʑí sʰwè]); ประมาณคริสต์ทศวรรษ 1490 – 1549) ขุนนางคนสำคัญของพม่าระหว่างรัชสมัย พระเจ้าเมงจีโย ปฐมกษัตริย์แห่ง ราชวงศ์ตองอู และ พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ รวมถึงเป็นพระบิดาของ พระนางธัมมเทวี และ พระเจ้าบุเรงนอง

เมงเยสีหตู
မင်းကြီးဆွေ
อุปราชแห่งตองอู
ครองราชย์1540–1549
ก่อนหน้าเมงจีโย
ถัดไปมังฆ้องที่ 2
คู่อภิเษกชีน-มโย่เมียะ
Myo Myat
พระราชบุตรพระนางธัมมเทวีแห่งตองอู
พระเจ้าบุเรงนอง
เมงเยสีตูแห่งเมาตะมะ
ตะโดธรรมราชาที่ 2
มังฆ้องที่ 2 แห่งตองอู
พระเจ้าตะโดเมงสอแห่งอังวะ
ราชวงศ์ตองอู
พระราชบิดาTaungkha Min
พระราชมารดาKayenawaddy
ประสูติประมาณคริสต์ทศวรรษ 1490
ตองอู
สวรรคตมีนาคม ค.ศ. 1549
ศาสนาพุทธเถรวาท

เมื่อพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้สถาปนา กรุงหงสาวดี เป็นเมืองหลวงของพม่าแทน เมืองตองอู พร้อมย้ายไปประทับที่กรุงหงสาวดีใน ค.ศ. 1540 ทำให้ตำแหน่งพระเจ้าตองอูว่างลงพระองค์จึงแต่งตั้งเมงเยสีหตูผู้เป็นพระสัสสุระ (พ่อตา) เป็นพระเจ้าตองอูกระทั่งสิ้นพระชนม์ใน ค.ศ. 1549