เมงเยสีหตู (พม่า: မင်းရဲ သီဟသူ, ออกเสียง: [mɪ́ɰ̃.jɛ́ θì.ha̰.θù]) หรือ มี่นจี้ซเว (မင်းကြီးဆွေ, ออกเสียง: [mɪ́ɰ̃.d͡ʑí sʰwè]); ประมาณคริสต์ทศวรรษ 1490 – ค.ศ. 1549) เป็นขุนนางคนสำคัญของพม่าระหว่างรัชสมัยพระเจ้าเมงจีโย ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ตองอู กับพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ รวมถึงเป็นพระบิดาของพระนางธัมมเทวีและพระเจ้าบุเรงนอง

เมงเยสีหตู
อุปราชแห่งตองอู
ครองราชย์1540–1549
ก่อนหน้าเมงจีโย
ถัดไปมังฆ้องที่ 2
ประสูติประมาณคริสต์ทศวรรษ 1490
ตองอู
สวรรคตมีนาคม ค.ศ. 1549
คู่อภิเษกชีน-มโย่เมียะ
Myo Myat
พระราชบุตรพระนางธัมมเทวีแห่งตองอู
พระเจ้าบุเรงนอง
เมงเยสีตูแห่งเมาตะมะ
ตะโดธรรมราชาที่ 2
มังฆ้องที่ 2 แห่งตองอู
พระเจ้าตะโดเมงสอแห่งอังวะ
ราชวงศ์ตองอู
พระราชบิดาTaungkha Min
พระราชมารดาKayenawaddy
ศาสนาพุทธเถรวาท

เมื่อพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้สถาปนาหงสาวดีเป็นเมืองหลวงของพม่าแทนตองอู พร้อมย้ายไปประทับที่หงสาวดีใน ค.ศ. 1540 ทำให้ตำแหน่งพระเจ้าตองอูว่างลง พระองค์จึงแต่งตั้งเมงเยสีหตูผู้เป็นพระสัสสุระ (พ่อตา) เป็นพระเจ้าตองอูกระทั่งสิ้นพระชนม์ใน ค.ศ. 1549