พระเจ้าตะโดเมงสอแห่งอังวะ

พระเจ้าตะโดเมงสอแห่งอังวะ (พม่า: သတိုးမင်းစော, ออกเสียง: [ðədó mɪ́ɴsɔ́]; 1531–1584) อุปราชแห่งอังวะในฐานะเมืองออกของ พระเจ้าบุเรงนอง ผู้เป็นพระเชษฐาและ พระเจ้านันทบุเรง ผู้เป็นพระราชนัดดาระหว่าง ค.ศ. 1551 ถึง 1584

พระเจ้าตะโดเมงสอแห่งอังวะ
သတိုးမင်းစော
อุปราชแห่งอังวะ
ครองราชย์19 กุมภาพันธ์ 1555 – 24 เมษายน 1584
ก่อนหน้านรปติที่ 4 (กษัตริย์แห่งอังวะ)
ถัดไปมินเลตยา (เจ้าเมืองอังวะ)
คู่อภิเษกอังวะมิบะยา
พระราชบุตรนะฉิ่งแหม่ด่อ
ราชวงศ์ตองอู
พระราชบิดาเมงเยสีหตู
พระราชมารดาsister of Shin Myo Myat
ประสูติ20 พฤษภาคม ค.ศ. 1531
ตองอู
สวรรคตพฤษภาคม ค.ศ. 1584
Hkamti อาณาจักรตองอู
ศาสนาพุทธเถรวาท

หลังพระเจ้าบุเรงนองสวรรคตใน ค.ศ. 1581 อีกเพียง 3 ปีพระเจ้าตะโดเมงสอก็ก่อกบฏแยกตัวออกจากอาณาจักรตองอูแต่ในที่สุดพระเจ้าตะโดเมงสอก็ถูกปราบและสิ้นพระชนม์เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1584