มินเลตยาแห่งอังวะ

มินเลตยาแห่งอังวะ (พม่า: မင်းလက်ျာ, ออกเสียง: [mɪ́ɰ̃ lɛʔ jà]; – 1586) เจ้าเมืองอังวะระหว่าง ค.ศ. 1584 ถึง 1586 ระหว่างรัชสมัย พระเจ้านันทบุเรง แห่ง ราชวงศ์ตองอู ของ พม่า มินเลตยาเป็นพระราชโอรสองค์เดียวของ พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้

มินเลตยาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองอังวะเมื่อ ค.ศ. 1584 โดยพระเจ้านันทบุเรงภายหลังจากที่พระเจ้านันทบุเรงสามารถปราบกบฏในเมืองอังวะภายใต้การนำของ พระเจ้าตะโดเมงสอแห่งอังวะ ลงได้สำเร็จเมื่อเดือนเมษายนปีเดียวกัน

มินเลตยามีธิดาคนเดียวคือ ขิ่นเม ซึ่งต่อมาได้เป็นพระมเหสีใน พระเจ้าญองยาน