อังวะมิบะยา

อังวะมิบะยา[note 1] (พม่า: အင်းဝ မိဖုရား, ออกเสียง: [ʔɪ́ɴwa̰ mḭbəjá] อิงวะ มิบะยา; 1534 – 1595) เป็นพระอัครมเหสีแห่งอังวะ ระหว่าง ค.ศ. 1555 ถึง 1584 พระนางเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ของพระเจ้าบุเรงนอง ที่ประสูติแต่พระนางอตุลสิริมหาราชเทวี และเป็นพระเชษฐภคินีของพระเจ้านันทบุเรงแห่งราชวงศ์ตองอูของพม่า เมื่อพระชนมายุได้ 20 พรรษาพระองค์เข้าพิธีอภิเษกสมรสกับตะโดเมงสอพระอนุชาต่างพระมารดาของพระเจ้าบุเรงนอง ในพิธีราชาภิเษกเป็นพระเจ้าอังวะเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1555 ทั้งสองพระองค์มีพระราชธิดาเพียงพระองค์คือนะฉิ่งแหม่ด่อ ซึ่งต่อมาได้เป็นพระชายาของมังกะยอชวาที่ 1 แห่งตองอู พระราชโอรสของพระเจ้านันทบุเรง

Notesแก้ไข

  1. อังวะมิบะยา แปลว่า พระมเหสีกรุงอังวะ แต่พระนามจริงไม่ปรากฏในพงศาวดาร