อังวะมิบะยา[note 1] (พม่า: အင်းဝ မိဖုရား, ออกเสียง: [ʔɪ́ɰ̃.wa̰ mḭ.bə.já]; อิงวะ มิบะยา[note 2] ; ค.ศ. 1534 – 1595) เป็นพระอัครมเหสีแห่งอังวะ ระหว่าง ค.ศ. 1555 ถึง 1584 พระนางเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ของพระเจ้าบุเรงนอง ที่ประสูติแต่พระนางอตุลสิริมหาราชเทวี และเป็นพระเชษฐภคินีของพระเจ้านันทบุเรงแห่งราชวงศ์ตองอูของพม่า เมื่อพระชนมายุได้ 20 พรรษาพระองค์เข้าพิธีอภิเษกสมรสกับตะโดเมงสอพระอนุชาต่างพระมารดาของพระเจ้าบุเรงนอง ในพิธีราชาภิเษกเป็นพระเจ้าอังวะเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1555[1][note 3] ทั้งสองพระองค์มีพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวคือพระนางนัตชินเมดอ[2] ซึ่งต่อมาได้เป็นพระชายาของมังกะยอชวาที่ 1 แห่งตองอู พระราชโอรสของพระเจ้านันทบุเรง

อังวะมิบะยา
အင်းဝ မိဖုရား
พระอัครมเหสีแห่งอังวะ
ครองราชย์19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1555 – 24 เมษายน [ตามปฎิทินเก่า: 14 เมษายน] 1584
ประสูติประมาณ ธันวาคม ค.ศ. 1534
ประมาณ Pyatho 896 ME
ตองอู
สวรรคตมกราคม ค.ศ. 1595 (60 พรรษา)
Tabodwe 956 ME
พะโค
คู่อภิเษกพระเจ้าตะโดเมงสอแห่งอังวะ
พระราชบุตรพระนางนัตชินเมดอ
ราชวงศ์ตองอู
พระราชบิดาพระเจ้าบุเรงนอง
พระราชมารดาพระนางอตุลสิริมหาราชเทวี
ศาสนาพุทธเถรวาท

พระราชพงศาวลี

แก้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Taungkha Min
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เมงเยสีหตู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Kayenawaddy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. พระเจ้าบุเรงนอง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Kywesit Min
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ชีน-มโย่เมียะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. <ไม่ทราบพระนาม>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. อังวะมิบายะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Maha Thinkhaya
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. พระเจ้าเมงจีโย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Min Hla Nyet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. พระนางอตุลสิริมหาราชเทวี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Saopha แห่ง Mobye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. พระนางรัตนาเทวีแห่งตองอู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. <ไม่ทราบพระนาม>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ

แก้
  1. อังวะมิบะยา แปลว่า พระมเหสีกรุงอังวะ แต่พระนามจริงไม่ปรากฏในพงศาวดาร
  2. รูปแบบการสะกดและการออกเสียงแบบใหม่ ในพระราชพงศาวดารในรูปแบบการสะกดแบบเก่าว่า အဝ မိဖုရား ซึ่งอิงจากการสะกดแบบภาษาพม่าตอนบนว่า [ʔəwa̰ mḭbəjá]
  3. (Hmannan Vol. 2 2003: 295): วันอังคาร แรม 12 ค่ำ เดือน Tabodwe 916 ME = 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1555

อ้างอิง

แก้
  1. Maha Yazawin Vol. 2 2006: 227–229
  2. Maha Yazawin Vol. 3 2006: 82

บรรณานุกรม

แก้
  • Kala, U (1724). Maha Yazawin (ภาษาพม่า). Vol. 1–3 (2006, 4th printing ed.). Yangon: Ya-Pyei Publishing.
  • Royal Historical Commission of Burma (1832). Hmannan Yazawin (ภาษาพม่า). Vol. 1–3 (2003 ed.). Yangon: Ministry of Information, Myanmar.