พระนางรัตนาเทวีแห่งตองอู

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

พระนางรัตนาเทวีแห่งตองอู (พม่า: ရတနာ ဒေဝီ, ออกเสียง: [jədənà dèwì]) หนึ่งในห้าพระมเหสีของ พระเจ้าเมงจีโย ปฐมกษัตริย์แห่ง ราชวงศ์ตองอู และเป็นพระมารดาของ พระนางอตุลสิริมหาราชเทวี พระอัครมเหสีใน พระเจ้าบุเรงนอง มีพระนามเมื่อแรกประสูติว่า ขิ่นเว

พระนางรัตนาเทวีแห่งตองอู
พระมเหสีกลางแห่งตองอู
ดำรงพระยศประมาณ ค.ศ. 1510 – 1530
ก่อนหน้าตำแหน่งใหม่
ถัดไปพระนางราชเทวีแห่งหงสาวดี
พระสวามีพระเจ้าเมงจีโย
พระราชบุตรพระนางอตุลสิริมหาราชเทวี
ราชวงศ์ราชวงศ์ตองอู
ประสูติประมาณ ค.ศ. 1490
ขิ่นเว
ศาสนาพุทธเถรวาท