พระนางนัตชินเมดอ

พระนางนัตชินเมดอ (พม่า: နတ်ရှင် မယ်တော်, or နတ်သျှင် မယ်တော်, ออกเสียง: [naʔʃɪ̀ɴ mɛ̀dɔ̀]) เจ้าหญิงรัชทายาทแห่ง ราชวงศ์ตองอู ของพม่าจาก ค.ศ. 1581 ถึง 1586

นัตชินเมดอ
နတ်ရှင် မယ်တော်
เจ้าหญิงพระชายาแห่งพม่า
ดำรงพระยศ15 ตุลาคม 1581 – ประมาณ พฤศจิกายน 1586
ก่อนหน้าหงสาวดีมิบะยา
ถัดไปพระนางราชธาตุกัลยา
พระสวามีมังกะยอชวา
ราชวงศ์ราชวงศ์ตองอู
พระราชบิดาพระเจ้าตะโดเมงสอแห่งอังวะ
พระราชมารดาอังวะมิบะยา
ประสูติค.ศ. 1556
อังวะ, อาณาจักรตองอู
สวรรคตหลัง 5 กันยายน ค.ศ. 1610
อังวะ
ศาสนาพุทธเถรวาท

พระประวัติแก้ไข

พระนางนัตชินเมดอเป็นพระธิดาพระองค์เดียวของ พระเจ้าตะโดเมงสอแห่งอังวะ พระอนุชาต่างพระมารดาของ พระเจ้าบุเรงนอง อุปราชแห่งเมืองอังวะและพระนาง อังวะมิบะยา ใน ค.ศ. 1556 ซึ่งทั้งสองพระองค์มีความสัมพันธ์เป็น พระปิตุลา (ลุง) – พระนัดดา (หลาน) พระนางนัตชินเมดอเจริญพระชนม์ใน อังวะ พระนางต่อมาได้ย้ายมาประทับที่ หงสาวดี เนื่องจากพระนางได้อภิเษกกับ มังกะยอชวา ซึ่งเป็นพระญาติชั้น 1 ทางฝ่ายพระมารดาและพระญาติห่าง ๆ ทางฝั่งพระบิดา