มังฆ้องที่ 2 แห่งตองอู

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ มังฆ้อง (แก้ความกำกวม)

มังฆ้องที่ 2 แห่งตองอู (พม่า: တောင်ငူမင်းခေါင်, ออกเสียง: [tàʊɴŋùmɪ́ɴɡàʊɴ] เต่าง์หงู่มิงเข่าง์; ประมาณ 1520s – มิถุนายน 1584) หรือที่รู้จักกันในราชทินนามสีหตู (သီဟသူ ตี่หะตู่) เป็นพระเจ้าตองอูในฐานะประเทศราชของพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ระหว่าง ค.ศ. 1549 ถึง 1551 และพระเจ้าบุเรงนองกับพระเจ้านันทบุเรง ระหว่าง ค.ศ. 1552 ถึง 1584. โดยพระองค์ก่อกบฏต่อพระเจ้าบุเรงนองผู้เป็นพระเชษฐาระหว่าง ค.ศ. 1550 ถึง 1551 แต่ได้รับพระราชทานอภัยโทษจากพระเจ้าบุเรงนอง

มังฆ้องที่ 2 แห่งตองอู
တောင်ငူ မင်းခေါင်
สีหตูแห่งตองอู
พระเจ้าตองอู
ครองราชย์มีนาคม ค.ศ. 1549 – 30 เมษายน ค.ศ. 1550
6 มิถุนายน ค.ศ. 1552 – มิถุนายน ค.ศ. 1584
ก่อนหน้าเมงเยสีหตู
ถัดไปเมงเยสีหตูที่ 2
คู่อภิเษกเลจุนมิบะยา
พระราชบุตรเมงเยสีหตูที่ 2
ตะโดธรรมราชา
มินพยู
สิริราชเทวี
มินทเว
ราชวงศ์ตองอู
พระราชบิดาเมงเยสีหตู
พระราชมารดาพระภคินีของพระนางเมียวเมียะ
ประสูติประมาณคริสต์ทศวรรษ 1520
ตองอู
สวรรคตมิถุนายน ค.ศ. 1584
ตองอู
ศาสนาพุทธเถรวาท

ปัจจุบันมังฆ้องที่ 2 ได้รับการนับถือให้เป็นนัตหลวงลำดับที่ 6 จากนัตหลวงทั้งหมด 37 องค์