มีนพยูแห่งตองอู

พระนางมีนพยู (พม่า: မင်းဖြူ, [mɪ́ɴ bjù]; ป. คริสต์ทศวรรษ 1550 –  1596) พระมเหสีของ พระเจ้านันทบุเรง แห่ง ราชวงศ์ตองอู ของพม่าจาก ค.ศ. 1583 ถึง 1596 เป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของอุปราช มังฆ้องที่ 2 แห่งตองอู พระนางพร้อมกับพระขนิษฐา 2 พระองค์ มีนทเวแห่งตองอู และ พระนางสิริราชเทวี อภิเษกกับพระญาติชั้นที่ 1 พระเจ้านันทบุเรงใน ค.ศ. 1583 การเสกสมรสแบบรัฐกับรัฐเป็นการผนึกความสัมพันธ์ระหว่าง มังฆ้องที่ 2 และ พระเจ้านันทบุเรง

พระนางมีนพยู
မင်းဖြူ
พระมเหสีวังใต้
ดำรงพระยศประมาณ 5 พฤษภาคม [ตามปฎิทินเก่า: 25 เมษายน] 1583 – 4 พฤษภาคม [ตามปฎิทินเก่า: 24 เมษายน] 1596
ก่อนหน้าพระนางจันทาเทวี
ถัดไปหงสาวดีมิบะยา
ประสูติประมาณในหรือหลัง ค.ศ. 1552
ตองอู
สิ้นพระชนม์4 พฤษภาคม [ตามปฎิทินเก่า: 24 เมษายน] 1596
พะโค
ฝังพระศพ5 พฤษภาคม 1596
พระราชวังกัมโพชธานี
พระสวามีพระเจ้านันทบุเรง
พระราชบุตรไม่มี
พระบิดามังฆ้องที่ 2 แห่งตองอู
พระมารดาเลจุนมิบะยา
ศาสนาพุทธเถรวาท

ในวัฒนธรรมร่วมสมัย แก้

พระนางเป็นตัวละครในตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์ ในปี พ.ศ. 2560 รับบทโดย นุศรา ประวันณา และยังปรากฏในฉากภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในปี พ.ศ. 2550 ในฐานะพระอัครมเหสีหนึ่งในสี่ที่ประทับข้างพระเจ้านันทบุเรง[1][2]

พงศาวลี แก้

  1. ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  2. https://www.sanook.com/movie/20454/gallery/