พระนางสิริราชเทวี

พระนางสิริราชเทวี (พม่า: သီရိရာဇဒေဝီ, ออกเสียง: [θìɹḭ jàza̰ dèwì]) พระมเหสีตำหนักเหนือของ พระเจ้านันทบุเรง แห่ง ราชวงศ์ตองอู ของพม่าจาก ค.ศ. 1583 ถึง 1599 พระนางเป็นพระธิดาองค์เล็กของ มังฆ้องที่ 2 แห่งตองอู อุปราชแห่งเมืองตองอูโดยพระนางพร้อมกับพระพี่นางอีก 2 พระองค์คือ มีนพยู และ มีนทเว เข้าพิธีอภิเษกกับพระญาติชั้นที่ 1 นันทบุเรง เมื่อ ค.ศ. 1583 ทำให้พระนางได้เป็นพระมเหสีตำหนักเหนือ

พระนางสิริราชเทวี
သီရိရာဇဒေဝီ
พระมเหสีวังเหนือ
ระหว่างประมาณ 5 พฤษภาคม [ตามปฎิทินเก่า: 25 เมษายน] 1583 – 19 ธันวาคม [ตามปฎิทินเก่า: 9 ธันวาคม] 1599
ก่อนหน้าจันทาเทวี
ถัดไปจันทาเทวีแห่งอังวะ
คู่อภิเษกพระเจ้านันทบุเรง (1583–1600)
เมงเยสีหตูที่ 3 แห่งตองอู (1602–160?)
พระราชบุตรMin Shwe-Don
พระราชบิดามังฆ้องที่ 2 แห่งตองอู
พระราชมารดาLaygyun Mibaya
ประสูติประมาณคริสต์ทศวรรษ 1554
ตองอู
สวรรคตประมาณคริสต์ทศวรรษ 1600
อังวะ
ศาสนาพุทธเถรวาท