มหาราชวงศ์ ฉบับหอแก้ว

มหาราชวงศ์ ฉบับหอแก้ว[2] (พม่า: မှန်နန်း မဟာ ရာဇဝင်တော်ကြီး, ออกเสียง: [m̥àɴnáɴ məhà jàzəwɪ̀ɴdɔ̀dʑí] หมั่นนัน มะห่าหย่าซะหวิ่นด่อจี) เป็นหนังสือบันทึกเหตุการณ์ฉบับทางการเป็นฉบับแรกของราชวงศ์คองบอง ที่พระเจ้าจักกายแมงโปรดให้คณะกรรมการประวัติศาสตร์หลวงแห่งพม่าเรียบเรียงขึ้นระหว่าง ค.ศ. 1829 และ ค.ศ. 1832[1][3] โดยอาศัยเอกสารบันทึกเหตุการณ์ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหลายฉบับ และจารึกที่รวบรวมได้ในรัชสมัยพระเจ้าปดุง ตลอดจนมหากาพย์พระราชประวัติหลายฉบับ แม้ผู้เรียบเรียงจะแย้งข้อมูลบางส่วนในมหาราชวงศ์ฉบับอู้กะลา ซึ่งเป็นบันทึกเหตุการณ์ฉบับมาตรฐานของราชวงศ์ตองอู แต่ยังคงข้อมูลตามมหาราชวงศ์ฉบับนั้น[3]

มหาราชวงศ์ ฉบับหอแก้ว  
ฉบับพิมพ์ปี ค.ศ. 2003 มี 3 เล่มจบ
ผู้ประพันธ์คณะกรรมการประวัติศาสตร์หลวงแห่งพม่า
ชื่อเรื่องต้นฉบับမှန်နန်း မဟာ ရာဇဝင်တော်ကြီး
ประเทศพม่าสมัยราชวงศ์คองบอง
ภาษาภาษาพม่า
ชุดบันทึกเหตุการณ์พม่า
ประเภทบันทึกเหตุการณ์, ประวัติศาสตร์
วันที่พิมพ์กันยายน ค.ศ. 1832[1]
พิมพ์ในภาษาอังกฤษ
ค.ศ. 1923 (to Pagan Dynasty)
ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์
เรื่องก่อนหน้ามหาราชวงศ์ ฉบับใหม่ 
เรื่องถัดไปมหาราชวงศ์ ฉบับที่สอง 

มหาราชวงศ์ฉบับนี้มีเนื้อหาครอบคลุมมาจนถึง ค.ศ. 1821 ไม่นานก่อนเกิดสงครามอังกฤษ-พม่าครั้งที่หนึ่ง (ค.ศ. 1824–1826) และไม่ได้ใช้แนวคิดทางประวัติศาสตร์แบบโลกวิสัย แต่อาศัยศาสนาสร้างความชอบธรรมให้กับสถาบันกษัตริย์[4] อย่างไรก็ตามการอ้างว่าสถาบันกษัตริย์พม่ามีต้นกำเนิดมาจากพระวงศ์ของพระโคตมพุทธเจ้าและพระเจ้ามหาสมมตแทนการอ้างตำนานก่อนพุทธศาสนา นับเป็นพัฒนาการสำคัญที่สุดที่สะท้อนในเอกสารฉบับนี้[3][5]

มหาราชวงศ์ฉบับนี้เป็นเอกสารที่นักวิชาการยุโรปนิยมใช้อ้างอิงมากที่สุดในการเขียนประวัติศาสตร์พม่า และยังคงใช้เป็นบรรทัดฐานหลักในการศึกษาประวัติศาสตร์พม่า[6] แม้แต่พระราชพงศาวดารพม่าพระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ก็แปลมาจากมหาราชวงศ์ฉบับนี้[2]

ต่อมา นายต่อ หรือ หม่องต่อ ชาวพม่าในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้คัดเรื่องราวจาก มหาราชวงศ์ ฉบับหอแก้ว ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนำมาแปลเป็นภาษาไทยโดยใช้ชื่อว่า มหาราชวงศ์ พงษาวดารพม่า

อ้างอิง

แก้
เชิงอรรถ
 1. 1.0 1.1 Hmannan Vol. 1 2003: vi
 2. 2.0 2.1 จิตราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ. "พงศาวดารพม่า". ศูนย์พม่าศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-03-13. สืบค้นเมื่อ 14 มีนาคม 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 3. 3.0 3.1 3.2 Hla Pe 1985: 39–40
 4. Aung-Thwin 2005: 144–145
 5. Lieberman 2003: 196
 6. Htin Aung 1970: 1
บรรณานุกรม
 • Aung-Thwin, Michael A. (2005). The Mists of Rāmañña: The Legend that was Lower Burma (illustrated ed.). Honolulu: University of Hawai'i Press. ISBN 9780824828868.
 • Hla Pe, U (1985). Burma: Literature, Historiography, Scholarship, Language, Life, and Buddhism. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. ISBN 9789971988005.
 • Htin Aung, Maung (1970). Burmese History before 1287: A Defence of the Chronicles. Oxford: The Asoka Society.
 • Lieberman, Victor B. (2003). Strange Parallels: Southeast Asia in Global Context, c. 800–1830, volume 1, Integration on the Mainland. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-80496-7.
 • Royal Historical Commission of Burma (1829–1832). Hmannan Yazawin (ภาษาพม่า). Vol. 1–3 (2003 ed.). Yangon: Ministry of Information, Myanmar.