บันทึกเหตุการณ์

บันทึกเหตุการณ์ (อังกฤษ: Chronicle) คือเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ระบุข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นในอดีตตามลำดับเวลา มีการกล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญและเหตุการณ์ในท้องถิ่นเท่า ๆ กันตามทัศนะของผู้บันทึก จึงต่างจากประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าที่เลือกกล่าวถึงเฉพาะบางเหตุการณ์และไม่เน้นตัวผู้เขียนหรือผู้แต่งเรื่อง

ผู้บันทึกเหตุการณ์อาจได้รับข้อมูลมาหลากหลายแบบ ทั้งประสบมาด้วยตนเอง มีผู้อยู่ในเหตุการณ์มาเล่าให้ฟัง หรือแม้แต่ได้ฟังจากที่เล่าต่อ ๆ กันมา[1]

หนังสือบันทึกเหตุการณ์ภาษาอังกฤษที่สำคัญคือ "บันทึกเหตุการณ์ของชาวแองโกล-แซกซัน" ซึ่งเริ่มบันทึกภายใต้พระราชูปถัมภ์ของพระเจ้าอัลเฟรดมหาราชในคริสต์ศตวรรษที่ 9 จนสิ้นสุดการบันทึกในคริสต์ศตวรรษที่ 12 และ "บันทึกเหตุการณ์ของอังกฤษ เวลส์ และสกอตแลนด์" ที่ราฟาเอล โฮลินเชด และคณะร่วมกันเขียน

อ้างอิง

แก้
  1. Elisabeth M. C. Van Houts, Memory and Gender in Medieval Europe: 900-1200 (Toronto ; Buffalo : University of Toronto Press, 1999), pp. 19-20