พระนางธัมมเทวีแห่งตองอู

พระนางธรรมเทวีแห่งตองอู (พม่า: ဓမ္မဒေဝီ, ออกเสียง: [dəma̰dèwì]) หนึ่งในสามอัครมเหสีของ พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ กษัตริย์พม่าแห่ง ราชวงศ์ตองอู เป็นธิดาของ เมงเยสีหตู พระอาจารย์ของพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้รวมถึงเป็นพระเชษฐภคินี (พี่สาว) ของ พระเจ้าบุเรงนอง

พระนางธัมมเทวีแห่งตองอู
ဓမ္မဒေဝီ
พระอัครมเหสีแห่งพม่า
ดำรงพระยศ24 พฤศจิกายน ค.ศ. 1530 – 30 เมษายน ค.ศ. 1550
ก่อนหน้าโซมีนเทะทีนแห่งตองอู
ต่อไปพระนางเข่มะนอ
พระนางอตุลสิริมหาราชเทวี
ประสูติป. ค.ศ. 1514/15
ตองอู
สวรรคตป. คริสต์ทศวรรษที่ 1580
คู่อภิเษกพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้
พระราชบุตรหงสาวดีมิบะยา?
ราชวงศ์ตองอู
พระราชบิดาเมงเยสีหตู
พระราชมารดาฉิ่นโยเมี๊ยะ
ศาสนาพุทธเถรวาท

เมื่อเจ้าชายรัชทายาทขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อจาก พระเจ้าเมงจีโย พระราชบิดาเป็นพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ใน ค.ศ. 1530 เมงเยสีหตูก็ได้ถวายตัวบุตรสาวให้เป็นมเหสีของพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้และมีพระประสูติกาลพระธิดา 1 พระองค์คือ พระนางหงสาวดีมี้พญา พระมเหสีใน พระเจ้านันทบุเรง

พงศาวลี

แก้