มังศรีชวาแห่งแปร

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ มังศรีชวา (แก้ความกำกวม)

มังศรีชวา (พม่า: မင်းကြီးစွာ, ออกเสียง: [mɪ́ɴdʑí zwà]; ประมาณ ค.ศ. 1435 – 1482) เป็นพระเจ้าแปรตั้งแต่ ค.ศ. 1446 ถึง 1482 ในฐานะประเทศราชของอังวะ 3 รัชกาล คือ นรปติที่ 1 , สีหสุระที่ 1 และ มังฆ้องที่ 2 แห่งอาณาจักรอังวะ

มังศรีชวา
မင်းကြီးစွာ
พระเจ้าแปร
ครองราชย์1446–1482
ก่อนหน้าซอชเวเขต (ผู้ว่าการ)
ถัดไปตะโดเมงสอ (พระเจ้าแปร)
คู่อภิเษกซอเมียะเล
พระราชบุตรมีนโปนจี
ชเวซีนโก้น
ราชวงศ์โมญีน
พระราชบิดาพระเจ้านรปติที่ 1 แห่งอังวะ
พระราชมารดาพระนางอตุลสิริมหาราชเทวีแห่งอังวะ
ประสูติประมาณ 1435
แปร อาณาจักรอังวะ
พิราลัย1482
แปร อาณาจักรอังวะ
ศาสนาพุทธเถรวาท

พระประวัติแก้ไข

มังศรีชวาเป็นพระราชโอรสของพระเจ้านรปติที่ 1 แห่งอังวะ เมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็น สีหตูแห่งแปร กับพระนางอตุลสิริมหาราชเทวี สันนิษฐานว่าพระองค์ประสูติเมื่อประมาณ ค.ศ. 1435 พระองค์มีพระเชษฐา 1 พระองค์ พระพี่นาง 3 พระองค์ พระอนุชา 1 พระองค์ และพระขนิษฐา 3 พระองค์ ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1442 ย้ายมาประทับที่อังวะ ภายหลังจากที่พระบิดาได้ขึ้นสืบราชบัลลังก์อังวะพร้อมกับเฉลิมพระนามใหม่เป็น นรปติที่ 1 แห่งอังวะ

มังศรีชวาประทับที่อังวะเป็นระยะเวลาสั้น ๆ เพราะในเดือนมกราคม ค.ศ. 1446 พระเจ้านรปติที่ 1 ได้สถาปนาพระองค์ที่พระชนมายุเพียง 11 พรรษาให้มาครองเมืองแปรในฐานะประเทศราช ซึ่งเป็นเมืองสำคัญอันดับ 2 ของอาณาจักร พระองค์เป็นพระโอรสที่จงรักภักดีต่อพระบิดาเป็นเวลา 26 ปี แต่ใน ค.ศ. 1472 พระองค์ได้ก่อกบฏต่อพระเชษฐาคือ สีหสุระที่ 1 แห่งอังวะ โดยร่วมกับพระอนุชาคือ ตะโดเมงสอ เจ้าเมืองสารวดี แต่แผนการครั้งนี้ก็ไม่สำเร็จทั้งสองพระองค์จึงยอมแพ้ต่อพระเจ้าอังวะในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1473 พระเจ้าสีหสุระก็มิได้พิโรธโกรธเคืองทั้งสองพระองค์ อีกทั้งยังให้ทั้งสองพระองค์ดำรงตำแหน่งเดิม

มังศรีชวาถึงแก่พิราลัยเมื่อ ค.ศ. 1482 หลังจากดำรงพระยศนี้นานถึง 36 ปี จากนั้น ตะโดเมงสอแห่งสารวดี พระอนุชาก็ฉวยโอกาสเข้ายึดเมืองแปรพร้อมกับกบฏต่อ พระเจ้ามังฆ้องที่ 2 พระนัดดาโดยตะโดเมงสอก่อการสำเร็จทำให้แปรเป็นอิสระจากอังวะ