พระนางชเวซีนโก้น (พม่า: ရွှေစင်ကုံး, ออกเสียง: [ʃwè zɪ̀ɴ ɡóʊɴ]) หรือ มี่นชเวโก้น (Min Shwe Gon)[1] เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าบาเยงทเวแห่งแปร (ครองราชย์ราว ค.ศ. 1526–1532) พระนางเป็นเชื้อพระวงศ์อังวะและพระธิดาของมังกะยอชวาแห่งแปร (ดำรงพระยศราว ค.ศ. 1446–1482) อุปราชแห่งเมืองแปร[2] ใน ค.ศ. 1482 เมื่อพระเจ้าตะโดเมงสอแห่งแปร พระปิตุลา (อา) ของพระองค์เข้าครอบครองเมืองแปรและสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์[3] พระเจ้าตะโดเมงเสอก็ได้สถาปนาซอเมียะเล่ พระมารดาของพระนาง เป็นพระอัครมเหสี ส่วนพระนางในภายหลังก็ได้อภิเษกกับพระเจ้าบาเยงทเว ซึ่งเป็นพระญาติชั้นที่ 1 และพระราชโอรสองค์ใหญ่ของพระเจ้าตะโดเมงสอ พระเจ้านรปติแห่งแปร พระราชโอรสองค์ใหญ่ของพระนาง ได้เป็นกษัตริย์แห่งแปรระหว่าง ค.ศ. 1532–1539[4]

ชเวซีนโก้น
ရွှေစင်ကုံး
อัครมเหสีแห่งแปร
ระหว่างค.ศ. 1526–1532
ก่อนหน้าซอเมียะเล่
ถัดไปพระนางจันทาเทวี
คู่อภิเษกพระเจ้าบาเยงทเว
พระราชบุตรพระเจ้านรปติแห่งแปร
Mingyi Saw
พระราชธิดาไม่ทราบพระนาม
สาลินมิบะยา
ราชวงศ์อังวะ
พระราชบิดามังกะยอชวาแห่งแปร
พระราชมารดาซอเมียะเล่
ประสูติป. คริสต์ทศวรรษ 1470
แปร
อาณาจักรอังวะ
สวรรคต?
แปร?
ศาสนาพุทธเถรวาท

บรรพบุรุษแก้ไข

พระองค์เป็นพระราชธิดาองค์สุดท้องจากพระราชโอรสธิดา 11 องค์แด่มังกะยอชวาแห่งแปรกับซอเมียะเล่[5] ตารางด้านล่างเป็นรายงานบรรพบุรุษจากพงศาวดารมหาราชวงศ์ ฉบับหอแก้ว[note 1]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. พระเจ้าโม่ญี่นตะโด้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. พระเจ้านรปติที่ 1 แห่งอังวะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Shin Mi Myat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. มังกะยอชวาแห่งแปร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. (=12) Thinkhaya of Pagan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. พระนางอตุลสิริมหาราชเทวี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. (=13) Saw Min Pu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ชเวซีนโก้น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. (=10) Thinkhaya of Pagan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ซอ-ชเวแคะแห่งแปร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. (=11) Saw Min Pu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ซอเมียะเล่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. มังรายกะยอชวา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ซอมี่น-พยู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. ซอมี่นละ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุแก้ไข

  1. สำหรับพระราชบิดามารดา ดู (Hmannan Vol. 3 2003: 88) สำหรับบรรพบุรุษเพิ่มเติม ดู (Hmannan Vol. 2 2003: 82–84)

อ้างอิงแก้ไข

  1. Hmannan Vol. 3 2003: 88
  2. Hmannan Vol. 2 2003: 83
  3. Hmannan Vol. 2 2003: 113–114
  4. Maha Yazawin Vol. 3 2006: 89
  5. Yazawin Thit Vol. 1 2012: 327

บรรณานุกรมแก้ไข

  • Kala, U (1724). Maha Yazawin (ภาษาพม่า). 1–3 (2006, 4th printing ed.). Yangon: Ya-Pyei Publishing.
  • Royal Historical Commission of Burma (1832). Hmannan Yazawin (ภาษาพม่า). 1–3 (2003 ed.). Yangon: Ministry of Information, Myanmar.