บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

พระเจ้าบาเยงทเว (พม่า: ဘုရင်ထွေး, ออกเสียง: [bəjɪ̀ɴ tʰwé]; สวรรคต 1533) กษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งอาณาจักรแปรครองสิริราชสมบัติระหว่าง ค.ศ. 1526 ถึง 1532 อาณาจักรเล็ก ๆ ของพระองค์สถาปนาขึ้นโดยพระราชบิดาของพระองค์ พระเจ้าตะโดเมงสอ ใน ค.ศ. 1482 ต่อมาถูกพิชิตโดย รัฐฉาน เมื่อ ค.ศ. 1532 และถูกจับเป็นตัวประกันไปยัง พม่าตอนบน กระทั่งถูกปล่อยตัวออกมาในภายหลังและเดินทางกลับมายัง เมืองแปร แต่ได้รับการปฏิเสธจากพระราชโอรสของพระองค์ พระเจ้านรปติ ที่ขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาทำให้พระองค์ต้องเดินทางเร่ร่อนพเนจรไปในป่ากระทั่งสวรรคตที่บริเวณชายแดนเมืองแปรเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1533