ซีตูจอทีน

(เปลี่ยนทางจาก สีตูจอทิน)

ซีตูจอทีน (พม่า: စည်သူကျော်ထင်) หรือ นะระปะติซีตู (နရပတိ စည်သူ) เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งอาณาจักรอังวะ ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 1551–1555 พระองค์ก้าวขึ้นสู่อำนาจโดยการโค่นล้มนรปติที่ 3 ใน ค.ศ. 1551 ตลอด 6 ปีในการก่อกบฏของพระองค์ (ค.ศ. 1545–1551) ได้การสนับสนุนจากเมืองโม่ญี่น

ซีตูจอทีน
นรปติที่ 4 แห่งอังวะ
กษัตริย์แห่งอังวะ
ครองราชย์ประมาณตุลาคม ค.ศ. 1551 – 22 มกราคม ค.ศ. 1555
ก่อนหน้านรปติที่ 3
ถัดไปตะโดเมงสอ (ฐานะอุปราช)
ประสูติพฤศจิกายน/ธันวาคม ค.ศ. 1495
สวรรคตพะโค
มเหสีนรปติมิบะยา
สาลินมิบะยา
ราชวงศ์โม่ญี่น
ศาสนาพุทธเถรวาท