ซินพยูชินเมดอ

พระนางซินพยูชินเมดอ (พม่า: ဆင်ဖြူရှင် မယ်တော်, ออกเสียง: [sʰɪ̀ɴ pʰjù ʃɪ̀ɴ mɛ̀dɔ̀]; รู้จักในพระนาม ซินพยูชินเม (อังกฤษ: Hsinbyushin Me) , แปลว่า "นางพญาช้างเผือก", ประมาณ คริสต์ทศวรรษ 1550 – 1601/02) พระอัครมเหสีของพระเจ้า นรธาเมงสอ แห่ง ล้านนา จาก ค.ศ. 1579 ถึง 1601/02 พระนางเป็นพระราชมารดาของกษัตริย์ถึง 3 พระองค์ของล้านนาคือ พระทุลอง (อังกฤษ: Tu Luang) , พระช้อย (อังกฤษ: Minye Deibba) และ พระชัยทิพ (อังกฤษ: Thado Kyaw)

ซินพยูชินเมดอ
မင်းတရား မယ်တော်
พระอัครมเหสีแห่งล้านนา
ดำรงพระยศ28 มกราคม 1579 – 1601/02
สถาปนา2 กรกฎาคม 1579
พระสวามีนรธาเมงสอ
พระราชบุตรโยธยามิบะยา
พระทุลอง
พระชัยทิพ
พระช้อย
ราชวงศ์ราชวงศ์ตองอู
พระบิดาตะโดธรรมราชาที่ 2
พระมารดาสาลินมิบะยา
ประสูติประมาณ คริสต์ทศวรรษ 1552/53
แปร
อาณาจักรตองอู
สิ้นพระชนม์1601/02
เชียงใหม่
ล้านนา
ศาสนาพุทธเถรวาท

พระนางซินพยูชินเมดอเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ของ ตะโดธรรมราชาที่ 2 อุปราชแห่งเมืองแปรและพระอัครมเหสี สาลินมิบะยา พระนางสันนิษฐานว่าประสูติประมาณ ค.ศ. 1552 ทางฝั่งพระมารดาของพระนางสืบเชื้อสายมาจากเชื้อพระวงศ์ อังวะ และ แปร ทางฝั่งพระบิดาของพระนาง พระนางเป็นพระราชนัดดาของ พระเจ้าบุเรงนอง พระนางมีพระขนิษฐาร่วมพระมารดา มินตะยาเมดอ มีพระอนุชาและพระขนิษฐาต่างพระมารดาอีก 8 พระองค์