โม่-บแยนะระปะติ

(เปลี่ยนทางจาก โมบเยนรปติ)

โม่-บแยนะระปะติ (พม่า: မိုးဗြဲ နရပတိ, ออกเสียง: [móbjɛ́ nəɹa̰pətḭ]) หรือ นรปติที่ 3 แห่งอังวะ เป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรอังวะ ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 1545–1551 พระองค์มีเชื้อสายไทใหญ่ ตลอดหกปีของการครองราชย์ พระองค์เผชิญหน้ากับกบฏที่นำโดยซีตูจอทีนที่ได้รับการสนับสนุนจากเมืองโม่ญี่น

โม่-บแยนะระปะติ
นรปติที่ 3 แห่งอังวะ
กษัตริย์แห่งอังวะ
ครองราชย์ประมาณเดือนกันยายน ค.ศ. 1545 – ประมาณเดือนตุลาคม ค.ศ. 1551
ก่อนหน้าคอนเมง
ถัดไปนรปติที่ 4
ประสูติพฤษภาคม ค.ศ. 1516
สวรรคต?
พะโค
ราชวงศ์สี่ป้อ
พระราชบิดาคอนเมง
ศาสนาพุทธเถรวาท