พระเจ้าซอลู กษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์พุกามเป็นพระราชโอรสในพระเจ้าอโนรธามังช่อมหาราชองค์แรกของพม่า เมื่อพระราชบิดาสวรรคตด้วยการถูกควายเผือกขวิดในปี ค.ศ. 1077 (พ.ศ. 1620) พระองค์จึงขึ้นครองราชย์แทน โดยตลอด 7 ปีแห่งการครองราชย์ทรงเป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอเนื่องจากมิได้ทรงบริหารราชการแผ่นดินด้วยพระองค์เอง ทรงพึ่งแต่เหล่าที่ปรึกษาของพระราชบิดารวมทั้งพระชินอรหันต์พระอาจารย์ของพระราชบิดา ทำให้ในปี ค.ศ. 1084 (พ.ศ. 1627) ระงมันพระสหายสนิทของพระองค์ ซึ่งเป็นบุตรชายของราชครูพระอาจารย์ของพระองค์ ซึ่งทรงบัญชาให้ไปปกครองเมืองพะโคได้จับพระองค์เป็นตัวประกันและปลงพระชนม์พระเจ้าซอลูที่เมืองพวาสอ ซึ่งขณะนั้นจานซิต้าซึ่งครองเมืองถิเลงอยู่ได้พยายามยกกองทัพมาช่วยพระองค์แต่ไม่ทัน และระงมันได้พยายามเข้าครอบครองอาณาจักรพุกาม จึงทำให้จานซิต้าได้ยกกองทัพมาต่อสู้กับระงมันและในที่สุดจานซิต้าก็ได้ชัยชนะ เหล่าขุนนางทั้งหลายรวมทั้งพระชินอรหันต์จึงได้อัญเชิญจานสิตาขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่า พระเจ้าจานซิต้า

พระเจ้าซอลู
စောလူး
กษัตริย์แห่งพม่า
ครองราชย์11 เมษายน ค.ศ. 1077 – เมษายน ค.ศ. 1084
ก่อนหน้าพระเจ้าอโนรธามังช่อ
ต่อไปพระเจ้าจานซิต้า
ประสูติ19 เมษายน ค.ศ. 1049
วันพุธ, แรม 1 ค่ำ เดือน Kason 411 ME
พุกาม
สวรรคตก่อนวันที่ 21 เมษายน ค.ศ.1084
ก่อน วันอาทิตย์, ขึ้น 15 ค่ำ เดือน Kason 446 ME
เกาะ Pyidawtha, ใกล้มะกเว
ชายาUsaukpan[1]
Manisanda
พระราชบุตรSaw Yun
พระนามเต็ม
Śrīvájrabharaṇatribupati
ราชวงศ์พุกาม
พระราชบิดาพระเจ้าอโนรธามังช่อ
พระราชมารดาAgga Mahethi
ศาสนาพุทธเถรวาท

อ้างอิง

แก้
  1. Yazawin Thit Vol. 1 2012: 108
ก่อนหน้า พระเจ้าซอลู ถัดไป
พระเจ้าอโนรธามังช่อ   พระมหากษัตริย์พม่า
(อาณาจักรพม่ายุคที่ 1)

(พ.ศ. 1620 - พ.ศ. 1627)
  พระเจ้าจานสิตา