พระเจ้าหม่องหม่อง

พระเจ้าหม่องหม่อง (พม่า: ဖောင်းကားစား မောင်မောင် ผ้องก้าซ่า มองมอง; 12 กันยายน ค.ศ. 1763 – 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1782) เป็นพระโอรสองค์หนึ่งในพระเจ้ามังลอก พระราชโอรสพระองค์โตในพระเจ้าอลองพญา ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โก้นบอง

พระเจ้าหม่องหม่อง
พระมหากษัตริย์พม่า
ครองราชย์7 วัน
รัชกาลก่อนหน้าพระเจ้าจิงกูจา
รัชกาลถัดไปพระเจ้าปดุง
พระราชสมภพ12 กันยายน ค.ศ. 1763
อังวะ
สวรรคต11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1782
อังวะ
ราชวงศ์ราชวงศ์อลองพญา
พระราชบิดาพระเจ้ามังลอก

ระหว่างที่พระเจ้าจิงกูจาเสด็จไปสักการะเจดีย์และพระพุทธรูปนอกกรุงอังวะ หม่องหม่อง (ซึ่งเป็นเจ้าเมืองผ้องก้าและมีพระชันษาเพียง 18 ชันษา) พร้อมกับขุนนางและทหารจำนวนหนึ่ง (รวมถึงอะแซหวุ่นกี้ด้วย) ได้กระทำการยึดอำนาจแล้วสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์

พระเจ้าหม่องหม่องทรงอยู่ในอำนาจได้เพียง 7 วัน จากนั้นมองไว่ง์ เจ้าเมืองบะโดน ซึ่งเป็นพระโอรสพระองค์หนึ่งของพระเจ้าอลองพญา ก็ยกทัพเข้ามาทำการปราบปราม พร้อมทั้งกำจัดกลุ่มผู้ที่สนับสนุนทั้งพระเจ้าหม่องหม่องและพระเจ้าจิงกูจาด้วยการประหารชีวิต แล้วปราบดาภิเษกตนเองขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าปดุงในปี ค.ศ. 1782[1]

อ้างอิง

แก้
ก่อนหน้า พระเจ้าหม่องหม่อง ถัดไป
พระเจ้าจิงกูจา   พระมหากษัตริย์พม่า
(อาณาจักรพม่ายุคที่ 3)

(ค.ศ. 1782)
  พระเจ้าปดุง