อตินคายา (พม่า: အသင်္ခယာ, ออกเสียง: [ʔəθɪ̀ɴ kʰəjà]; บางทีสะกด Atinhkhaya, ประมาณ 1261 – 1310) ผู้ร่วมสถาปนา อาณาจักรมยีนไซง์ ทุกวันนี้คือบริเวณพม่าตอนกลาง ในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดของ กองทัพหลวง ของ อาณาจักรพุกาม พระองค์พร้อมกับพระอนุชาอีก 2 พระองค์ ราซะทินจาน และ สีหตู นำพุกามประสบความสำเร็จในการป้องกันพม่าตอนกลางจาก การรุกรานของมองโกล ใน ค.ศ. 1287 ภายหลังจากการล่มสลายของอาณาจักรพุกาม

อตินคายา
အသင်္ခယာ
ผู้ปกครองร่วมแห่งมยีนไซง์
ครองราชย์17 ธันวาคม 1297 – 13 เมษายน 1310
ก่อนหน้าตำแหน่งใหม่
ถัดไปสีหตู (กษัตริย์แห่งมยีนไซง์-ปีนยะ)
อุปราชแห่งมยีนไซง์
ครองราชย์19 กุมภาพันธ์ 1293 – 17 ธันวาคม 1297
ก่อนหน้าตำแหน่งใหม่
ถัดไปสีตูแห่งปีนยะ
คู่อภิเษกสออู
ราชวงศ์มยีนไซง์
ประสูติ1261/62
มยีนไซง์
สวรรคต13 เมษายน 1310
มยีนไซง์
ฝังพระศพมยีนไซง์
ศาสนาพุทธเถรวาท