พญาธรรมราชา (พม่า: ဗညားဓမ္မရာဇာ, ออกเสียง: [bəɲá dəma̰jàzà]; บางครั้งเรียก พระเจ้าสุโทธรรมราชาธิราช, ประมาณ 1392 – 1424) เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งอาณาจักรหงสาวดี ครองราชสมบัติระหว่าง ค.ศ. 1421 ถึง 1424 ต่อจากพระเจ้าราชาธิราช พระราชบิดาที่สวรรคตระหว่างออกล่าสัตว์

พญาธรรมราชา
ဗညား ဓမ္မရာဇာ
พระเจ้าหงสาวดี
ครองราชย์ป. ธันวาคม ค.ศ. 1421 – ป. ปลายค.ศ. 1424
ก่อนหน้าพระเจ้าราชาธิราช
ต่อไปพญารามที่ 1
พระราชสมภพป. มกราคม ค.ศ. 1393
ป. เดือนTabodwe 754 ME
พะโค
อาณาจักรหงสาวดี
สวรรคตป. ปลาย ค.ศ. 1424 (31 พรรษา)
786 ME
พะโค
อาณาจักรหงสาวดี
ชายาMi Ta-Lat
พระราชบุตรพญาเกียรติ์
ราชวงศ์ฟ้ารั่ว
พระราชบิดาพระเจ้าราชาธิราช
ศาสนาพุทธเถรวาท

ในรัชสมัยพระองค์แทบจะไม่เคยปกครองแผ่นดินอย่างแท้จริงเพราะต้องเผชิญหน้ากับการก่อกบฏโดยพระราชอนุชาทั้ง 2 คือ พญารามและพญาเกียรติ์ รวมถึงการรุกรานจากอาณาจักรอังวะของชาวพม่า หลังการสิ้นสุดสงครามระหว่างหงสาวดีและอังวะในสงครามสี่สิบปี พระองค์ถูกวางยาพิษสวรรคตโดยฝีมือของพญารามเมื่อ ค.ศ. 1424 หลังจากนั้นไม่นานพญารามได้ขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็นพญารามที่ 1