อตินคายา ซอยุน (พม่า: အသင်္ခယာ စောယွမ်း,[ʔəθɪ̀ɴ kʰəjà sɔ́ jʊ́ɴ]; บางทีสะกด Sawyun; ป. 1299 – 5 กุมภาพันธ์ 1327) เป็นผู้ก่อตั้ง อาณาจักรซะไกง์ ของ พม่า เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ของ สีหตู พระองค์ได้ตั้งอาณาจักรคู่ขัดแแย้งขึ้นใน ค.ศ. 1315 หลังพระเจ้าสีหตูสถาปนา อูซะนาที่ 1 เป็น ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง[1] พระเจ้าซอยุนประสบความสำเร็จในการต้านทัพเล็ก ๆ สองครั้ง จาก ปี้นยะ ในปี ค.ศ. 1317 ขณะที่พระเจ้าซอยุนยังคงภักดีต่อพระราชบิดา พระองค์เป็นกษัตริย์โดยพฤตินัยของพื้นที่ซึ่งคือ เขตซะไกง์ และ ตอนเหนือของ เขตมัณฑะเลย์ ในปัจจุบัน[2]

ซอยุน
အသင်္ခယာ စောယွမ်း
กษัตริย์แห่งซะไกง์
ครองราชย์15 พฤษภาคม ค.ศ. 1315 – 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1327
ก่อนหน้าสีหตู
ถัดไปตราพระยาที่ 1
มเหสีซอนอง
พระราชบุตรSoe Min
จะซวา
Nawrahta Minye
ตราพระยาที่ 2
ราชวงศ์มยีนไซง์
พระราชบิดาสีหตู
พระราชมารดายะดะนาโบน
ประสูติป. ค.ศ. 1299
ปีนแล, อาณาจักรมยีนไซง์
สวรรคต5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1327 (27 พรรษา)
ซะไกง์, อาณาจักรซะไกง์
ศาสนาพุทธเถรวาท

หลังจากการสวรรคตของพระเจ้าสีหตู ซะไกง์ และ ปี้นยะ แยกกันอย่างเป็นทางการ พระเจ้าซอยุน สวรรคตในปี ค.ศ. 1327 มีพระราชบุตร 4 พระองค์ เป็นพระราชโอรส 3 พระองค์ และ พระราชธิดาหนึ่งพระองค์ พระราชโอรสทั้งหมดของพระองค์ได้เป็นกษัตริย์แห่งซะไกง์ พระราชธิดาพระองค์เดียวของพระองค์เป็นพระราชมารดาของ ตะโดมินพญา ผู้ก่อตั้ง อาณาจักรอังวะ

อ้างอิง แก้ไข

  1. Phayre 1967:58–59
  2. Htin Aung 1967: 71–79