พระเจ้าอุซะนา (พม่า: ဥဇနာ, ออกเสียง: [ʔṵzənà]; พ.ศ. 1794-1799) ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าพระองค์มิได้มีความสามารถแต่อย่างใด จึงโปรดให้มหาอำมาตย์ ราซะทินจาน (พม่า: ရာဇသင်္ကြန်) ดูแลบ้านเมืองแทนพระองค์เมื่อพระเจ้าอุซะนาเสด็จสวรรคตจากการคล้องช้าง มหาอำมาตย์ราซะทินจานได้เลือกเจ้าชายพระราชโอรสพระองค์เล็กที่สุดของพระเจ้าอุซะนาพระนามว่า พระเจ้านรสีหบดี ขึ้นครองราชย์

พระเจ้าอุซะนา
ဥဇနာ
สี่ตู่ที่ 3
กษัตริย์แห่งพม่า
ครองราชย์ประมาณ พฤษภาคม ค.ศ. 1251– พฤษภาคม ค.ศ. 1256
ก่อนหน้าพระเจ้าจะซวา
ต่อไปพระเจ้านรสีหบดี
มุขยมนตรีราซะทินจานแห่งพุกาม
ประสูติ23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1213
วันเสาร์ ขึ้น 3 ค่ำ ปลายเดือน Tagu 574 ME
พุกาม
สวรรคตก่อน 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1256[1] (43 พรรษา)
ก่อนวันเสาร์ ขึ้น 12 ค่ำ เดือนNayon 618 ME
Dala
ฝังพระศพพุกาม
ชายาThonlula[2]
พระราชบุตรสีหตูแห่งพุกาม
พระเจ้านรสีหบดี[3]
นามเต็ม
ศรีตรีภูวนาทิตยธัมมราชาชัยสุระ
ราชวงศ์พุกาม
พระราชบิดาพระเจ้าจะซวา (หรือนรสิงหอุซะนา)
พระราชมารดาSaw Min Waing
ศาสนาพุทธเถรวาท

อ้างอิง แก้

  1. Yazawin Thit Vol. 1 2012: 139, footnote 5
  2. Than Tun 1964: 134
  3. Pe Maung Tin and G.H. Luce (1960): 156–158
ก่อนหน้า พระเจ้าอุซะนา ถัดไป
พระเจ้าจะซวา   พระมหากษัตริย์พม่า
(อาณาจักรพม่ายุคที่ 1)

(พ.ศ. 1794 - พ.ศ. 1799)
  พระเจ้านรสีหบดี