เจ้าหญิงเมียะพะยาละ

เจ้าหญิงมยะพะยาละ (พม่า: မြတ်ဘုရားလတ်, ออกเสียง: [mjaʔ pʰəjá laʔ]; 4 ตุลาคม ค.ศ. 1883 - 4 เมษายน ค.ศ. 1956) เป็นพระราชธิดาในพระเจ้าธีบอกับพระนางศุภยาลัต ก่อนหน้าที่จะมีการล้มล้างระบอบราชาธิปไตยในพม่าโดยอังกฤษ เจ้าหญิงมยะพะยาละ ได้รับเลือกให้เป็นรัชทายาทในราชบัลลังก์พม่า เมื่อพระเจ้าธีบอถูกโค่นล้มราชบัลลังก์ พระองค์จึงต้องไปพำนักที่อินเดียกับพระบิดาและพระมารดา ต่อมาเมื่อพระเจ้าธีบอสวรรคตลง พระองค์จึงเป็นผู้อ้างสิทธิในราชบัลลังก์พม่าต่อจากพระบิดา พระองค์สื้นพระชนม์ที่เมืองกาลิมปง ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1956 เจ้าตอ พญา ผู้เป็นพระราชภาคิไนย[1] (เจ้าตอ พญาทรงเป็นพระโอรสในพระขนิษฐาของพระองค์) จึงเป็นผู้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์พม่าคนต่อไป

มยะพะยาละ
မြတ်ဘုရားလတ်
เจ้าหญิงมยะพะยาละ
เกิด4 ตุลาคม ค.ศ. 1883
พระราชวังหลวง พม่า
เสียชีวิต4 เมษายน ค.ศ. 1956 (อายุ 72 ปี)
กาลิมปง, อินเดีย
สัญชาติพม่า
บุตร4 พระองค์
บุพการีพระเจ้าธีบอ
พระนางศุภยาลัต
ญาติมยัต พญา
พระราชธิดาทั้งสี่ของพระเจ้าธีบอและพระนางศุภยาลัต จากซ้าย: พระราชธิดาองค์ที่สี่ เจ้าหญิงเมียะพยากเล, พระราชธิดาองค์ที่หนึ่ง เจ้าหญิงเมียะพยาจี, พระราชธิดาองค์ที่สาม เจ้าหญิงเมียะพยา และพระราชธิดาองค์ที่สอง เจ้าหญิงเมียะพยาลัต หรือ เจ้าหญิงมยะพะยาละ ภาพจาก Myanmar Historical Archive

อ้างอิง แก้