พระเจ้านรสิงขะ

พระเจ้านรสิงขะ (พม่า: နရသိင်္ခ, ออกเสียง: [nəɹa̰ θéiɴkʰa̰] นะระเตงคะ) เป็นพระราชโอรสของพระเจ้านรตู่ ครองราชย์เป็นพระเจ้าพุกาม ระหว่างปี พ.ศ. 1714 - 1717

พระเจ้านรสิงขะ
နရသိင်္ခ
กษัตริย์แห่งพม่า
ครองราชย์ประมาณ กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1171 – ประมาณ พฤษภาคม ค.ศ. 1174
ก่อนหน้าพระเจ้านะระตู
ต่อไปพระเจ้านรปติสี่ตู่
มุขยมนตรีAnanda Thuriya
ชายาMin Aung Myat (1171–74)
Saw Lat (1171–74)
Saw Ahlwan (1171–74)
Weluwaddy (1174)
นามเต็ม
ศรีตรีภูวนาทิตยบวรธัมมราชาธนบดี
ราชวงศ์พุกาม
พระราชบิดาพระเจ้านะระตู
พระราชมารดาMyauk Pyinthe
ประสูติ20 สิงหาคม ค.ศ. 1141
วันพุธ แรม 2 ค่ำ เดือนTawthalin 503 ME
พุกาม
สวรรคตป. พฤษภาคม ค.ศ. 1174 (32 พรรษา)
พุกาม
ศาสนาพุทธเถรวาท