พระเจ้ากะยอชวาแห่งพุกาม

พระเจ้ากะยอชวาแห่งพุกาม (พม่า: ကျော်စွာ, ออกเสียง: [tɕɔ̀zwà]; 2 สิงหาคม 1260 – 10 พฤษภาคม 1299) กษัตริย์แห่ง ราชวงศ์พุกาม ครองสิริราชสมบัติระหว่าง ค.ศ. 1289 ถึง 1297 เป็นพระราชโอรสของกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งอาณาจักรพุกาม พระเจ้านรสีหบดี พระเจ้ากะยอชวาเป็นหนึ่งในผู้ที่ตั้งตนเป็นกษัตริย์ภายหลังจากการล่มสลายของอาณาจักรพุกามใน ค.ศ. 1287 โดยพระองค์ปกครองอาณาเขตเล็ก ๆ รอบเมืองพุกาม กระทั่งพระอนุชาสามพระองค์จากเมืองมยินซางที่พระเจ้ากะยอชวาส่งให้ไปปกครอง ตัดสินพระทัยเป็นประเทศราชของ จักรวรรดิมองโกล โดยได้การรับรองจากมองโกลเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 1297 ส่งผลให้พระองค์ถูกตัดขาดจากบรรดาพระญาติเมื่อเดือนธันวาคมปีเดียวกัน พระองค์ถูกพระอนุชาจับปลงพระชนม์พร้อมด้วยพระโอรสพระองค์หนึ่งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 1299 ขณะพระชนมายุ 38 พรรษา

พระเจ้ากะยอชวาแห่งพุกาม
ကျော်စွာ
กษัตริย์แห่งพุกาม
ครองราชย์30 พฤษภาคม ค.ศ. 1289 – 17 ธันวาคม ค.ศ. 1297
ก่อนหน้าพระเจ้านรสีหบดี
ต่อไปSaw Hnit
ชายาSaw Thitmahti[1]
Saw Soe[2]
มิสออู
พระราชบุตรTheingapati[3]
Kumara Kassapa
Saw Hnit[2]
Min Shin Saw
Saw Min Ya
Saw Hnaung
Mway Medaw
พระเจ้าอูซะนาที่ 1 แห่งปี้นยะ
ราชวงศ์พุกาม
พระราชบิดาพระเจ้านรสีหบดี
พระราชมารดาShin Hpa[4][5]
ประสูติ2 สิงหาคม ค.ศ. 1260
วันจันทร์ แรม 10 ค่ำ เดือนWagaung 622 ME
พุกาม
สวรรคต10 พฤษภาคม ค.ศ. 1299 (38 ปี)
วันอาทิตย์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน Nayon 661 ME
อาณาจักรมยีนไซ่ง์
ศาสนาพุทธเถรวาท

อ้างอิงแก้ไข

  1. Maha Yazawin Vol. 1 2006: 234 (fn#3), 257 (fn#1)
  2. 2.0 2.1 Hmannan Vol. 1 2003: 360
  3. Maha Yazawin Vol. 1 2006: 257 (fn#1)
  4. Pe Maung Tin, Luce 1960: 179
  5. Hmannan Vol. 1 2003: 358