ซะโลนแห่งโม่ญี่น (พม่า: မိုးညှင်းစလုံ, 2 เมษายน ค.ศ. 1486-มกราคม ค.ศ. 1533) เจ้าฟ้า ของ รัฐฉาน แห่ง โม่ญี่น เป็นที่รู้จักอย่างดีในประวัติศาสตร์พม่าฐานะผู้พิชิต อาณาจักรอังวะ

ซะโลน
မိုးညှင်းစလုံ
เจ้าฟ้า แห่ง โม่ญี่น
ดำรงพระยศราวคริสต์ทศวรรษ 1500-ค.ศ. 1533
ก่อนหน้าซะโลนผู้เฒ่า
ถัดไปโตฮาน-บว่า
ประสูติ2 เมษายน ค.ศ. 1486
โม่ญี่น
สวรรคตประมาณ มกราคม ค.ศ. 1533
มเยดู
พระราชบุตรโตฮาน-บว่า
ศาสนาพระพุทธศาสนา

ซะโลนเป็นผู้นำสหพันธรัฐฉานและรุกรานดินแดนแดนอังวะช่วงครึ่งแรกของ คริสต์ศตวรรษที่ 16 (ในบันทึกช่วงต้นของพงศาวดารพม่ากล่าวว่ากองทัพของ ซะโลนแห่งโม่ญี่น เข้ารุกรานในปี ค.ศ. 1502 แต่ไม่ชัดเจนเพราะซะโลนพระองค์นี้มีพระชนมายุเพียง 16 พรรษาเท่านั้น ดังนั้นซะโลนในปี ค.ศ. 1502 อาจจะเป็นพระราชบิดาของซะโลน)

โดยคริสต์ทศวรรษ 1520 สหพันธรัฐของพระองค์นำโดยรัฐฉานแห่ง กะเล โม่เมียก พะโม ตลอดจน อาณาจักรแปร ของพม่า กองทัพพันธมิตรเร่งโจมตีอังวะจากทุกทิศทุกทางและปล้น อังวะ ใน ค.ศ. 1524 แต่ พระเจ้าชเวนันจอชิน และพันธมิตรของพระองค์ ขุนเมืองที่ 1 แห่งโอนบอง-ตีบ้อ ยังคงดำเนินการต้านทาน ใน ค.ศ. 1527 กองทัพของพระองค์บุกมาล้อมอังวะอีกครั้ง พระเจ้าชเวนันจอชินสวรรคตในที่รบ ซะโลนให้โอรสของพระองค์ขึ้นครองราชบัลลังก์อังวะ สิ้นสุดการปกครอง 163 ปีของอังวะบนแผ่นดิน พม่าตอนบน อังวะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐฉานและ ชาวพม่า จำนวนมากอพยพลงไปยัง ตองอู

ซะโลนเลือกที่จะไม่โจมตี อาณาจักรตองอู ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอังวะ แต่พระองค์เลือกโจมตีอดีตพันธมิตร เนื่องจากไม่พอพระทัยความช่วยเหลือที่พระองค์ได้รับจาก พระเจ้าตะโดเมงสอแห่งแปร อดีตพันธมิตรของพระองค์ช่วงทำสงครามกับอังวะ ในปลาย ค.ศ. 1532 ซะโลนและพระเจ้าโตฮาน-บว่า เคลื่อนลงใต้และยึดแปร หลังจากพิชิตแปรซะโลนถูกปลงพระชนม์โดยเสนาบดีของพระองค์ในะหว่างเดินทัพกลับโม่ญี่น