ซะเลงะคเว่ (พม่า: စလေငခွေး; ประมาณ ค.ศ. 875–934) เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์พุกามของพม่าจากประมาณ ค.ศ. 905 ถึงประมาณ ค.ศ. 934 พงศาวดารพม่ากล่าวว่าพระองค์สืบเชื้อสายจากสิงหราชา กษัตริย์แห่งพุกาม แต่พระองค์มาเจริญพระชนม์ที่ซะเล ต่อมาพระองค์เสด็จมารับราชการกับตานแนะ (กษัตริย์แห่งพุกาม) ในฐานะคนเลี้ยงม้า จากนั้นงะคเว่ได้ปลงพระชนม์กษัตริย์ตานแนะและยึดครองราชบัลลังก์[1]

ซะเลงะคเว่
กษัตริย์แห่งพุกาม
ครองราชย์ค.ศ. 904–934
ก่อนหน้าตานแนะ
ถัดไปเต้นโค
ประสูติค.ศ. 875
ซะเล
สวรรคตค.ศ. 934 (59 พรรษา)
พุกาม
พระราชบุตรเต้นโค
ศาสนาพุทธอะยี

อ้างอิง แก้

  1. Hmannan Vol. 1 2003: 220–221