รายชื่อรูปปั้นที่สูงที่สุดในประเทศไทย

บทความรายชื่อวิกิพีเดีย

รายชื่อต่อไปนี้เป็นรายชื่อรูปปั้นที่สูงที่สุดในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยพระพุทธรูป, เทพเจ้าฮินดู เช่น พระพิฆเนศ, เทพเจ้าจีน เช่น เจ้าแม่กวนอิม และ พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทย

สเกลเปรียบเทียบรูปปั้นที่สูงที่สุดในประเทศไทย 5 อันดับ

รายชื่อแก้ไข

อันดับ ชื่อ ที่ตั้ง จังหวัด ความสูง[A] รูปปั้นแสดง ปีที่สร้างเสร็จ ภาพ อ้างอิง
1 พระพุทธมหานวมินทรศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ วัดม่วง
อำเภอวิเศษชัยชาญ
อ่างทอง 93 เมตร พระพุทธรูป ปางมารวิชัย 2551   [1][2]
2 พระพุทธโชค วัดเขาวงพระจันทร์
อำเภอโคกสำโรง
ลพบุรี 75 เมตร พระพุทธรูป ปางมารวิชัย 2561 [3]
3 พระพุทธธรรมกายเทพมงคล วัดปากน้ำภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 69 เมตร พระพุทธรูป ปางสมาธิ 2564   [4]
พระโพธิสัตว์กวนอิม วัดห้วยปลากั้ง
อำเภอเมือง
เชียงราย 69 เมตร เจ้าแม่กวนอิม 2559   [5]
4 พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์
อำเภอเมือง
มุกดาหาร 59.99 เมตร[F] พระพุทธรูป ปางมารวิชัย ไม่ระบุ [6][7]
5 พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี วัดบูรพาภิราม
อำเภอเมือง
ร้อยเอ็ด 59.2 เมตร พระพุทธรูป ปางประทานพร 2516   [8]
6 หลวงพ่อทวด เขาใหญ่ พุทธอุทยานอาณาจักรหลวงปู่ทวด

อำเภอปากช่อง

นครราชสีมา 59 เมตร หลวงปู่ทวด 2561 [9]
7 พระกกุสันโธ วัดไผ่โรงวัว

อำเภอสองพี่น้อง

สุพรรณบุรี 58 เมตร พระพุทธรูป ปางมารวิชัย 2523  
8 พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา วัดถ้ำเขาปรางค์
อำเภอชัยบาดาล
ลพบุรี 56 เมตร พระพุทธรูป ปางปฐมเทศนา 2557 [7]
9 หลวงปู่ทวด ตลาดหลวงปู่ทวด

พุทธอุทยานมหาราช อำเภอมหาราช

พระนครศรีอยุธยา 51 เมตร หลวงปู่ทวด [10]
10 พระพิฆเนศปางนั่งประทานพร วัดโพรงอากาศ ฉะเชิงเทรา 49 เมตร พระพิฆเนศ ปางนั่งประทานพร 2558 [11] [12]
11 พระพุทธประภาสนิมิตมุนินทร์ วัดซับบอน

อำเภอแก่งคอย

สระบุรี 45 เมตร พระพุทธรูป ปางสมาธิ 2528 [13]
พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี วัดกิตติสังฆาราม
อำเภอเมือง
ภูเก็ต 45 เมตร พระพุทธรูป ปางมารวิชัย 2557   [14][2]
พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
อำเภอเขาค้อ
เพชรบูรณ์ 45 เมตร พระพุทธรูป ปางสมาธิ 2557   [15][16]
พระพุทธสกลสีมามงคล วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
อำเภอปากช่อง
นครราชสีมา 45 เมตร พระพุทธรูป ปางประทานพร 2512 [17]
12 พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ 43.6 เมตร ช้างเอราวัณ 2537   [18]
13 พระพิฆเนศวร ปางยืน องค์สำริด อุทยานพระพิฆเนศสากล
อำเภอคลองเขื่อน
ฉะเชิงเทรา 39 เมตร พระพิฆเนศ 2555   [19]
14 พระมหาสากะยะมุณีศรีสรรเพชร วัดพระพุทธบาทดอยโล้น
อำเภอบ้านตาก
ตาก 38 เมตร พระพุทธรูป ปางสมาธิ 2557 [20]
15 หลวงพ่อโสธร วัดโบสถ์
อำเภอสามโคก
ปทุมธานี 37 เมตร พระพุทธรูป ปางสมาธิ 2557 [21]
16 พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ วัดเขาทำเทียม
อำเภออู่ทอง
สุพรรณบุรี 35 m (115 ft) พระพุทธรูป ปางโปรดพระพุทธมารดา 2562 [22]
17 พระพุทธศรีอริยเมตไตรย วัดอินทรวิหาร
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 32 เมตร[B] พระพุทธรูป ปางอุ้มบาตร
(พระศรีอริยเมตไตรย)
2467  
พระพุทธมหาเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ วัดทิพย์สุคนธาราม
อำเภอห้วยกระเจา
กาญจนบุรี 32 เมตร พระพุทธรูป ปางขอฝน 2550   [23]
พระพุทธโลกเชฏฐ์ วิเศษกิตติปาล มหาชนบูชิต วัดบางปิ้ง
อำเภอเมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ 32 เมตร พระพุทธรูป ปางเปิดโลก 2562 [24]
18 หลวงพ่อใหญ่ประทานพร วัดห้วยน้ำทรัพย์
อำเภอสนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา 29 เมตร พระพุทธรูป ปางประทานพร 2537
19 รูปปั้นหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วัดโบสถ์
อำเภอสามโคก
ปทุมธานี 28 เมตร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) 2551   [25]
20 พระพุทธเมตตามหาลาภ วัดไผ่ล้อม
อำเภอบางบาล
พระนครศรีอยุธยา 25 เมตร พระพุทธรูป ปางมารวิชัย
21 หลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
อำเภอเมือง
สุพรรณบุรี 23.46 เมตร พระพุทธรูป ปางปาลิไลยก์ 1724  
22 พระมหาพุทธพิมพ์ วัดไชโยวรวิหาร
อำเภอไชโย
อ่างทอง 22.67 เมตร พระพุทธรูป ปางสมาธิ 2430   [2]
23 พระพุทธสุรินทรมงคล วัดพนมศิลาราม
วนอุทยานแห่งชาติพนมสวาย
อำเภอเมืองสุรินทร์
สุรินทร์ 21.5 เมตร พระพุทธรูป ปางมารวิชัย 2520
24 พระพุทธสิรินาถภูวดล วัดประทุมบูชา
อำเภอศรีมหาโพธิ
ปราจีนบุรี 21 เมตร พระพุทธรูป ปางประทานพร 2565 [26]
25 พระพุทธมงคลมหาราช เขาคอหงส์
อำเภอหาดใหญ่
สงขลา 19.9 เมตร พระพุทธรูป ปางประทานพร 2542   [27]
26 สมเด็จพระศรีเมืองทอง วัดต้นสน
อำเภอเมืองอ่างทอง
อ่างทอง 19.48 เมตร[C] พระพุทธรูป ปางสะดุ้งมาร [28]
27 พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อซำปอกง) วัดพนัญเชิง
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 19.2 เมตร พระพุทธรูป ปางมารวิชัย 1867   [29][2]
28 พระสัพพัญญรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ วัดป่าห้วยลาด
อำเภอภูเรือ
เลย 19 เมตร พระพุทธรูป ปางสมาธิ 2549   [2]
29 หลวงพ่อชินประทานพร วัดถ้ำเสือ
อำเภอท่าม่วง
กาญจนบุรี 18.23 เมตร[C] พระพุทธรูป เลียนแบบพระพุทธสิหิงค์ 2516   [30]
พระพุทธสุโขทัยวลัยชลธาร เขาพระตำหนัก
พัทยา
ชลบุรี 18.23 เมตร[C] พระพุทธรูป ปางมารวิชัย 2520   [31]
30 พระพุทธมหามุนีศรีมหาราช วัดกุฎีทอง
อำเภอมหาราช
พระนครศรีอยุธยา 18 เมตร พระพุทธรูป ปางมารวิชัย ไม่ระบุ [32]
รูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดตาลเจ็ดยอด
อำเภอสามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์ 18 เมตร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ไม่ระบุ [33]
31 พระพรหมภูมิปาโล วัดพุทธาวาส
อำเภอสหัสขันธ์
กาฬสินธุ์ 17.8 เมตร พระพุทธรูป ปางมารวิชัย 2511  
32 หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ
อำเภอเมือง
เชียงใหม่ 17 เมตร พระพุทธรูป ปางมารวิชัย ไม่ระบุ   [34]
พระพุทธชัยมงคลมหาชนอภิปูชนีย์ วัดภูทองเทพนิมิต
อำเภอหนองแสง
อุดรธานี 17 เมตร พระพุทธรูป ปางมารวิชัย ไม่ระบุ [7]
33 พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ พุทธอุทยานเพชรบุระ
อำเภอเมือง
เพชรบูรณ์ 16.6 เมตร (ประมาณ)[D] พระพุทธรูป เลียนแบบพระพุทธมหาธรรมราชา 2554 [35]
34 พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข วัดสมานรัตนาราม
อำเภอบางคล้า
ฉะเชิงเทรา 16 เมตร พระพิฆเนศ ปางนอนเสวยสุข [36]
35 พระพุทธนวล้านตื้อพระเชียงแสนสี่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ บ้านสบรวก
อำเภอเชียงแสน
เชียงราย 15.99 เมตร พระพุทธรูป ปางมารวิชัย 2547   [37]
36 พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พุทธมณฑล
อำเภอพุทธมณฑล
นครปฐม 15.875 เมตร พระพุทธรูป ปางลีลา 2525   [38]
37 พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร 15.44 เมตร พระพุทธรูป ปางมารวิชัย 2380   [39]
38 พระพุทธอจนะ วัดศรีชุม
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
สุโขทัย 15 เมตร พระพุทธรูป ปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย   [40]
พระสัมพุทธมุนีสิริอุตรดิตถ์มหาปฏิมากร วัดคุ้งตะเภา
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์ 15 เมตร[E] พระพุทธรูป ปางมารวิชัย 2563   [41]
พระพิฆเนศปางนั่งประทานพร อุทยานพระพิฆเนศ
อำเภอเมืองนครนายก
นครนายก 15 เมตร พระพิฆเนศ ปางนั่งประทานพร (ปางคณบดี)   [42]
พระพิฆเนศปางไสยาสน์ประทานพร อุทยานพระพิฆเนศ
อำเภอเมืองนครนายก
นครนายก 15 เมตร พระพิฆเนศ ปางไสยาสน์ประทานพร   [42]
39 พระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัย เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
อำเภอวังม่วง
สระบุรี 14 เมตร พระพุทธรูป 2550 [43]
40 พระมหาบูรพกษัตริย์ของไทย อุทยานราชภักดิ์
อำเภอหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์ 13.9 เมตร (เฉลี่ย) 2558   [44]
พระเจ้าทันใจ วัดหล่ายพัฒนา พะเยา 13.9 เมตร พระพุทธรูป ปางมารวิชัย 2558 [45]
41 หลวงพ่อโต วัดกลางคลองข่อย ราชบุรี 13 เมตร พระพุทธรูป ปางอุ้มบาตร ไม่ระบุ [46]
42 พระมงคลบพิตร วิหารพระมงคลบพิตร พระนครศรีอยุธยา 12.45 เมตร พระพุทธรูป ปางมารวิชัย สมัยอยุธยา   [47]
43 หลวงพ่อใหญ่ เกาะฟาน วัดพระใหญ่ เกาะฟาน
เกาะสมุย
สุราษฎร์ธานี 12 เมตร[B] พระพุทธรูป ปางมารวิชัย   [48]
 • A ^ ใช้ความสูงรวมฐาน ยกเว้นระบุไว้ว่าอย่างอื่น
 • B ^ แหล่งข้อมูลระบุความสูงในหน่วยวา จึงแปลงเป็นเมตรโดยใช้อัตรา 1 วา = 2 เมตร
 • C ^ แหล่งข้อมูลระบุความสูงในหน่วยวาและนิ้ว จึงแปลงเป็นเมตรโดยใช้อัตรา 1 วา = 2 เมตร และ 1 นิ้ว = 0.0254 เมตร (เมื่อคำนวณเสร็จจะปัดทศนิยมเป็น 2 ตำแหน่ง)
 • D ^ ความสูงไม่รวมฐาน หากรวมฐานจะอยู่ที่ 35 เมตร[35]
 • E ^ ความสูงไม่รวมฐาน หากรวมฐานจะอยู่ที่ 20 เมตร[41]
 • F ^ ความสูงไม่รวมฐาน หากรวมฐานจะอยู่ที่ 84 เมตร[6]

อยู่ระหว่างการก่อสร้างแก้ไข

  รายชื่อด้านล่างนี้ยังไม่สมบูรณ์ คุณสามารถช่วยโดยเพิ่มเติมรายชื่อให้สมบูรณ์ขึ้นได้
ชื่อ สถานที่ จังหวัด ความสูง ประเภท เริ่มสร้าง คาดว่าจะสร้างเสร็จ ภาพ อ้างอิง
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ลานอิสรภาพ๑๐๙ อ่างทอง 109 เมตร อนุสาวรีย์ 2565 ไม่ทราบ [49]
พระพุทธทศพลญาณอนันตกาลมหามุนี เมืองโบราณ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ไม่ทราบ พระพุทธรูปประทับยืน ไม่ทราบ ไม่ทราบ [50]
พระพุทธเมตตา วัดทับคล้อ (สวนโพธิสัตว์) พิจิตร 80 เมตร พระพุทธรูป ไม่ทราบ ไม่ทราบ   [51]
พระพุทธเมตตา วัดเทพประทาน (จังหวัดจันทบุรี) จันทบุรี 45 เมตร พระพุทธรูป ปางมารวิชัย 2556 2566 [52]
สมเด็จองค์ปฐม วัดทุ่งกระพังโหม นครปฐม ไม่ทราบ พระพุทธรูปทรงเครื่อง ปางจักรพรรดิ์ ไม่ทราบ ไม่ทราบ [53]
สมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิ ปางเปิดโลก สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ เชียงใหม่ 59 พระพุทธรูปประทับยืน ทรงเครื่องจักรพรรดิ 2554 ไม่ทราบ [54]
พระพุทธไตรโลกนาถศาสนา วัดราษฎร์สงเคราะห์ (วัดป่าหนองแซง) อุดรธานี ตั้งแต่ฐานอาคารถึงยอดสูง 75 เมตร พระพุทธรูปปางสมาธิ 2564 ไม่ทราบ [55]

รูปปั้นที่ไม่ทราบความสูงแน่ชัดแก้ไข

  รายชื่อด้านล่างนี้ยังไม่สมบูรณ์ คุณสามารถช่วยโดยเพิ่มเติมรายชื่อให้สมบูรณ์ขึ้นได้
ชื่อ สถานที่ จังหวัด ความสูง ประเภท เริ่มสร้าง สร้างเสร็จ ภาพ อ้างอิง
พระมงคลมิ่งเมือง เขาดานพระบาท
อำเภอเมือง
อำนาจเจริญ ไม่ทราบ พระพุทธรูป ปางสมาธิ 2503 2508   [56]
หลวงปู่ทิมองค์ใหญ่ วัดละหารไร่
อำเภอบ้านค่าย
ระยอง ไม่ทราบ รูปหล่อพระเกจิอาจารย์ 2558 - [57]
สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)องค์ใหญ่ วัดสระลงเรือ
อำเภอห้วยกระเจา
กาญจนบุรี ไม่ทราบ รูปหล่อพระเกจิอาจารย์ - - [58]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอ่างทอง. "วัดม่วง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-04-11. สืบค้นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2020.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 MGR Online (3 มิถุนายน 2014). "ไหว้พระแบบมโหฬาร อลังการ 5 พระใหญ่ในเมืองไทย". สืบค้นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2020.
 3. ไทยรัฐออนไลน์ (7 กุมภาพันธ์ 2018). "ท่องเที่ยวพิสูจน์รัก 10 ข้อรู้จัก 'เขาวงพระจันทร์' ท้าแฟนขึ้นเขาสุดฮิต". สืบค้นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2020.
 4. ไทยรัฐออนไลน์ (30 ธันวาคม 2019). "วัดปากนํ้าจัดใหญ่สร้างพระสูง 69 เมตร นิมิตหลวงพ่อสด". สืบค้นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2020.
 5. Museum Thailand. "วัดห้วยปลากั้ง พบโชคธรรมเจดีย์ 9 ชั้น". สืบค้นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2020.
 6. 6.0 6.1 ปักหมุดเมืองไทย. "วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์". สืบค้นเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2022.
 7. 7.0 7.1 7.2 K@POOK! Travel. "15 สถานที่ไหว้พระสีขาวองค์ใหญ่ สักการะได้ตลอดทั้งปี". สืบค้นเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2022.
 8. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด. "วัดบูรพาภิราม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-28. สืบค้นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2020.
 9. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. "พุทธอุทยานอาณาจักรหลวงปู่ทวด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา". สืบค้นเมื่อ 21 กันยายน 2022.
 10. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.). "ตลาดหลวงปู่ทวด". สืบค้นเมื่อ 21 กันยายน 2022.
 11. Seksan. "พระพิฆเนศ : ปางนั่งประทานพร". สืบค้นเมื่อ 26 กันยายน 2022.
 12. BUYNOW (12 พฤศจิกายน 2021). ""พระพิฆเนศ" 3 ปางชื่อดัง ที่สุดแห่งความขลัง ณ ฉะเชิงเทรา". สืบค้นเมื่อ 26 กันยายน 2022.
 13. สระบุรีนิวส์ (12 ธันวาคม 2020). "สระบุรี.คุณเฉลิมพล สารีนนท์ รวบรวมปัจจัย บูรณะ วัดซับบอน (พระใหญ่) น้อมรำลึก หลวงปู่สำลี พระอริยสงฆ์ 5 แผ่นดิน "เทพเจ้าแห่งผืนป่าดงพญาเย็น"ในตำนาน". สืบค้นเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2022.
 14. มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕. "พระใหญ่เมืองภูเก็ต". สืบค้นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2020.
 15. K@POOK! Travel. "พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ วัดพระธาตุผาแก้ว สร้างเสร็จแล้ว พุทธศาสนิกชนยินดี". สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2022.
 16. วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว. "มหาวิหาร พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์". สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2022.
 17. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.). "วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม". สืบค้นเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2022.
 18. Museum Thailand. "พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ". สืบค้นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2020.
 19. มูลนิธิทองประธาน โดย พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี และคณะผู้ก่อตั้ง เพื่อการศึกษาชาวฉะเชิงเทรา. "ประวัติการสร้าง". สืบค้นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2020.
 20. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.). "วัดพระพุทธบาทดอยโล้น". สืบค้นเมื่อ 11 ตุลาคม 2022.
 21. sanook (26 มิถุนายน 2016). "วัดโบสถ์จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล". สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2022.
 22. ไทยรัฐฉบับพิมพ์ (26 กุมภาพันธ์ 2019). "งดงามหนึ่งเดียวในไทย พระแกะสลักหน้าผาใหญ่". สืบค้นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2020.
 23. ไทยรัฐออนไลน์ (23 มกราคม 2017). "เคยไปหรือยัง? สวยงามอลังการ สแกนชัด พุทธอุทยาน จ.กาญจนบุรี". สืบค้นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2020.
 24. วัดบางปิ้ง (2019). "ประวัติการจัดสร้าง". สืบค้นเมื่อ 29 กันยายน 2020.
 25. MGR Online. "ไหว้หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ "วัดโบสถ์" ปทุมธานี". สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2022.
 26. ศิษย์รุ่นจิ๋ว (30 มิถุนายน 2021). "ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 16 ม. หลวงปู่ทวด หน้าตัก 4 ม. สมเด็จโตฯ หน้าตัก 4ม. วัดประทุมบูชา". สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2022.
 27. เทศบาลนครหาดใหญ่. "พระพุทธมงคลมหาราช". สืบค้นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2020.
 28. WAT PORTAL. "วัดต้นสน". สืบค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2022.
 29. สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. "วัดพนัญเชิง". สืบค้นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2020.
 30. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกาญจนบุรี (16 มีนาคม 2018). "วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี". สืบค้นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2020.
 31. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. "วัดพระใหญ่". สืบค้นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2020.
 32. joni_buddhist (31 สิงหาคม 2015). "พระพุทธมุนีศรีมหาราชพระโตที่สมเด็จโตสร้างเพื่อความกตัญญูต่อบูรพาจารย์". สืบค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2022.
 33. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.). "หลวงพ่อโต วัดตาลเจ็ดยอด". สืบค้นเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2022.
 34. ADMIN Chillpainai (12 พฤศจิกายน 2015). "วัดพระใหญ่". สืบค้นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2020.
 35. 35.0 35.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (24 พฤศจิกายน 2011). "พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ " หนึ่งเดียวในไทย ร่วมถวายองค์ราชัน"". สืบค้นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2020.
 36. ไปด้วยกัน. "วัดสมานรัตนาราม". สืบค้นเมื่อ 26 กันยายน 2022.
 37. วิริยะประกันภัย. "พระพุทธนวล้านตื้อฯ พระพุทธรูปใหญ่ริมแม่น้ำโขง". สืบค้นเมื่อ 9 ตุลาคม 2021.
 38. สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. "พระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑล". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-05-02. สืบค้นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2020.
 39. "พระพุทธไตรรัตนนายก (วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร)". สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2022.}}
 40. น้าชาติ ประชาชื่น (21 มีนาคม 2018). "รู้ไปโม้ด : พระอจนะ". สืบค้นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2020.
 41. 41.0 41.1 ไทยรัฐออนไลน์ (24 พฤษภาคม 2020). "ฮือฮา! พระอาทิตย์ทรงกรดในพิธีหล่อหลวงพ่อองค์ใหญ่". สืบค้นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2020.
 42. 42.0 42.1 TOURONTHAI. "อุทยานพระพิฆเนศ". สืบค้นเมื่อ 26 กันยายน 2022.
 43. เทศบาลตำบลวังม่วง. "พระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัย(หลวงปู่ใหญ่ป่าสัก)". สืบค้นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2020.
 44. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. "อุทยานราชภักดิ์". สืบค้นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2020.
 45. หนังสือพิมพ์ข่าวพะเยา (29 มิถุนายน 2021). "นมัสการองค์พระเจ้าทันใจขนาดใหญ่สุดในภาคเหนือ". สืบค้นเมื่อ 11 ตุลาคม 2022.
 46. "เปิดจองหนังสือ "พระสมเด็จกรุวัดกลางคลองข่อย" เจ้าอาวาสชี้หลักฐานสมเด็จโตพักวัดนี้สมัย ร.3". 30 มิถุนายน 2019. สืบค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2022.
 47. "พระมงคลบพิตร". สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2022.
 48. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. "วัดพระใหญ่ เกาะฟาน". สืบค้นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2020.
 49. หน่วยราชการในพระองค์ (10 เมษายน 2022). "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ส่วนพระเศียร) ในพระอิริยาบถต่าง ๆ ณ ลานอิสรภาพ 109 อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง". สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2022.
 50. ข่าวสารเมืองปราการ v2 (11 พฤศจิกายน 2020). "พระพุทธทศพลญาณอนันตกาลมหามุนี". สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2022.
 51. ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร. "พระพุทธเมตตา วัดทับคล้อ (สวนโพธิสัตว์) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร". สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2022.
 52. NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์. "คืบหน้าการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9". สืบค้นเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2022.
 53. หรอยจัง ผจญภัยไปกับแนน (15 กันยายน 2022). "15 วัดนครปฐม 2022 เที่ยววัดนครปฐม อิ่มบุญ สักการะองค์พระปฐมเดีย์". สืบค้นเมื่อ 21 กันยายน 2022.
 54. BOON TODAY. "สร้างสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ ประทับยืนปางเปิดโลก ทรงเครื่องล้านนา ความสูง 59 เมตร". สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2022.
 55. BOON TODAY. "ขอเชิญร่วมบุญสร้างพระใหญ่พระบรมไตรโลกนาถศาสดา หน้าตัก 39 เมตร สูง 75 เมตร ณ วัดราษฎร์สงเคราะห์ (วัดป่าหนองแซง)". สืบค้นเมื่อ 21 กันยายน 2022.
 56. "พระมงคลมิ่งเมือง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-08-07. สืบค้นเมื่อ 2011-06-23.
 57. สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านค่าย. "หลวงปูทิม อิสริโก". สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2022.
 58. nukkpidet (3 สิงหาคม 2020). "วัดสระลงเรือ วัดสวย กาญจนบุรี อลังการ เรือสุพรรณหงษ์ ใหญ่ที่สุดในโลก !". สืบค้นเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2022.